Prilika za posao – Fondacija Adila Zulfikarpašića traži bibliotekara/ku

23 mar
Rok prijave 03.04.2018

Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje konkurs za prijem u radni odnos bibliotekara/bibliotekarke na određeno vrijeme.

Opis poslova i radnih zadataka:

Rad sa korisnicima biblioteke (rješavanje korisničkih zahtjeva i pružanje informacijskih usluga), stručna i sadržajna obrada knjižne i neknjižne građe u skladu sa međunarodnim standardima, rad u knjižnom fondu na sređivanju bibliotečkih zbirki, rad na razvoju i unapređenju usluga biblioteke i kreativni rad sa mladima.

Vrijeme trajanja angažmana: 1 godina sa mogućnošću produženja.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, posebni uvjeti su:

  • diploma VSS Univerziteta u Sarajevu Filozofskog fakulteta Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
  • poželjna 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima bibliotekara

Potrebna dokumentacija:

  • Ovjerena kopija diplome završenog studija bibliotekarstva (diplomirani/a bibliotekar/ka, bachelor ili master bibliotekarstva)
  • Potvrda ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (original ili ovjerena kopija)
  • Biografija
  • Motivaciono pismo
  • Potvrda o radnom iskustvu (original)
  • Dvije preporuke
  • Uvjerenje o državljanstvu BiH (original ili ovjerena kopija)
  • Dokumenti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave, te kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se do 3. aprila 2018. godine sa naznakom Prijava na konkurs lično na protokolu Bošnjačkog instituta ili poštom na adresu:
Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića
M. Bašeskije 21
71 000 Sarajevo

(Visited 822 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments