Priključite se Think Tank programu razvoja mladih profesionalaca

27 jun
Rok prijave 20.07.2016

Centar za društvena istraživanja Analitika poziva kandidate koji su nedavno završili magistarske ili doktorske programe društvenih nauka, a koji su svoj postdiplomski studij obavljali u nekoj od OECD zemalja(link is external), da se prijave na Think Tank program razvoja mladih profesionalaca. Program ima cilj privući sve one koji su nedavno završili master ili doktorski program društvenih i humanističkih nauka da se pridruže odabranim Think Tankovima na Zapadnom Balkanu, Gruziji, Moldaviji i Ukrajini, pružajući im priliku da iz prve ruke mogu steći profesionalno iskustvo u zagovaranju i istraživanju politika u renomiranim think tankovima u regionu.

Ovaj program je prilika za one koji su studirali u inostranstvu, a koji su zainteresovani da se vrate u Bosnu i Hercegovinu i koji imaju snažnu motivaciju da rade u Analitici, unaprijede svoje vještine i znanje kroz izučavanje savremenih društvenih, političkih i pravnih fenomena u Bosni i Hercegovini i regiji Jugoistočne Evrope te žele učiti o načinima utjecaja istraživanja na proces donošenja odluka.

Šta program nudi?

–          Ovaj je stipendijski program koji uključuje ugovor o radu na puno radno vrijeme, neto platu u iznosu od 1.300,00 KM i uplaćene sve zakonom propisane poreze i doprinose tokom angažmana u našoj organizaciji.

–          Posao će se obavljati u centru Sarajeva, u poslovnom prostoru Analitike.

–          Program počinje u novembru 2016, i traje šest mjeseci.

–          Za izuzetnog kandidata postoji mogućnost nastavka angažmana u Analitici nakon završetka programa.

Od čega se program sastoji?

–          Tokom programa, istraživač bi radio na tekućim projektima koji uključuju terensko istraživanje, pripremu i editovanje policy papera i izvještaja, prezentaciju rezultata istraživanja različitim skupinama, koordinaciju istraživačkih projekata, uključujući pripremu izvještaja o progresu projekta i savladavanje upravljanja projektnim aktivnostima.

–          Program, također, sadrži i komponentu snažnog mentorstva i stavlja naglasak na timski rad i kooperaciju.

Koja su tematska područja na kojima će budući istraživači biti angažovani?

Zainteresovani smo da podržimo aplikaciju kandidata koji imaju ekspertizu i koji su zainteresovani za jedno od sljedećih tematskih područja:

1.      Program javnog prava: Unutar ovog programskog okvira, istraživači će imati priliku da rade na pitanjima vezanim za borbu protiv diskriminacije, poboljšanje zaštite ljudskih prava ili će biti uključeni u projekte koji se bave sudskim rješenjima za borbu protiv korupcije.

2.      Program socijalne politike: Istraživači će raditi na projektima koji se fokusiraju na intersekciju između socijalnih pitanja i reforme tržišta rada.

3.      Program javne uprave: Unutar ovog programskog okvira, pružiće se prilika za rad na polju dobrog upravljanja, sa posebnim fokusom na proaktivnu transparentnost, otvorenost podataka i otvorenu vlast.

Za više informacija o našim programima, tematskim područjima, projektima i publikacijama, molim vas posjetite: www.analitika.ba

Uslovi prijave

Odgovarajući kandidat/kinja mora ispunjavati SVE sljedeće uslove:

·         Diplomirao/la je u protekle dvije godine (od 2014) na doktorskom ili master studiju društvenih i humanističkih nauka na univerzitetu u nekoj od OECD zemalja.

·         Posjeduje državljantvo ili je stalni rezident Bosne i Hercegovine.

·         Odlično poznaje engleski jezik i neki od službenih jezika Bosne i Hercegovine.

·         Želi se vratiti u Bosnu i Hercegovinu tokom trajanja programa.

Koja je potrebna dokumentacija za prijavu?

Dostavljena dokumentacija treba biti na engleskom jeziku i treba sadržavati:

  1.  Motivaciono pismo u kojem će navesti: razloge prijave za ovaj program, područja interesovanja i načine na koje kandidat/kinja želi doprinijeti trenutnim programima i projektima u Analitici;
  2. CV
  3. Dva primjerka pisanog rada koji na najbolji način demonstriraju analitičke vještine i  vještine pisanja (eseji sa fakulteta, stručni tekstovi, magistarska ili doktorska teza, poglavlja knjige i slično). Radovi ne moraju biti objavljeni.
  4. Kontakt informacije za dvije osobe koje su upoznate sa Vašim ličnim i profesionalnim karakteristikama.

Kako se prijaviti?

Svi kandidati i kandidatkinje svoje prijave trebaju poslati isključivo na e-mail adresu: [email protected](link sends e-mail).

Prijave slati sa naznakom u naslovu e-maila: “Application for the Research Fellowship Program”.

Rok za prijavu

Rok za prijavu je 20. 7. 2016.

Proces selekcije

Proces selekcije uključuje dvije faze:

1.      Kandidati koji uđu u predselekcijski krug će biti pozvani na intervju koji će biti organizovan u prostorijama Analitike ili putem Skypea.

2.      Najbolji kandidati/kinje, koje izabere Analitika, će pripremiti punu aplikaciju zajedno sa Analitikom, i aplicirati za Think Tank Young Professional Development Program Think Tanka Fonda za širu Evropu, Open Society Initiative for Europe (OSIFE).

Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i zakašnjele prijave neće biti uzeti u obzir.

Dodatne informacije

Sve informacije o Analitici možete naći na web stranici www.analitika.ba.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese:[email protected]

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin