Prijavite svoj rad za međunarodnu književnu nagradu Lejla Avdić

28 jan
Rok prijave 20.02.2018

Udruženje „Moja generacija“, kao organizator manifestacije Međunarodni književni susreti „Lejla Avdić“ a s ciljem čuvanje uspomene na lik i djelo rano preminule banovićke pjesnikinje Lejle Avdić (1998-2012), te međunarodne saradnje i popularizacije pisane riječi raspisuje javni poziv za prijavu radova i učešće u programu manifestacije Peti međunarodni književni susreti Lejla Avdić.

Tema rada:

 1. Susret sa piscem
 2. Moja prva ljubav
 3. Planeta u rukama čovjeka

Uslovi za prijavu:

 • da je rad autorsko djelo;
 • da rad nije javno objavljivan u bilo kojoj formi (štampan ili elektronski);
 • da tekst nije uvredljivog sadržaja i da ne sadrži vulgarizme;
 • da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

Kategorije:

 • izražajne forme –poezija (poema), proza (kratka priča/pripovijetka),
 • jezik – bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski.

Geografski prostor i starosna dob:

 •  Geografski prostor – neograničen
 •  Uzrast: učenici od petog (V) do osmog/devetog (VIII/IX) razreda osnovne škole.

Ograničenja:

Autori mogu dostaviti samo jedan rad (prozni ili poetski) na samo jednu od tri zadate teme:

 1. poezija (jedan rad) ili
 2. kratka priča/pripovijetka (jedan rad)

Obim rada:

 1. maksimalno tri (3) stranice
 2. format – A4
 3. font – Times New Roman
 4. veličina – 12
 5. prored – 1,5

Nagrade:
Ocjenu radova vršit će se stručna komisija koju imenuje organizator manifestacije.

Fond nagrada:

 1. nagrada 500,00 KM,
 2. nagrada 300,00 KM
 3. nagrada 200,00 KM

U zavisnosti od raspoloživih sredstava fond nagrada može biti veća ili manja. Nagrade će biti uručene i pobjednički radovi pročitani na završnoj manifestaciji kojoj će prisustvovati eminentni književnici, a koja će se održati 20. marta 2018. godine u Banovićima. O tačnom terminu održavanja završne manifestacije učesnici će biti naknadno obaviješteni.

Javni poziv je otvoren do 20.februara.2018. godine. Radovi autora koji budu zaprimljeni poslije ovog roka i koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmatrani.

Način slanja:
Radove slati u tri štampana primjerka u zatvorenoj koverti A4 formata poštom na adresu:

Udruženje „Moja generacija“
ul. Alije Izetbegovića 71,
75290 Banovići, BiH

Radovi se potpisuju šifrom . Svaki rad mora pregledati i potpisati nastavnik maternjeg jezika.
Odgonetka šifre sa podacima u drugoj (manjoj) koverti, koja će biti zajedno sa radom u velikoj koverti, treba sadržavati:

 1. ime i prezime učenika;
 2. datum i mjesto rođenja, kontakt telefon i e-mail učenika;
 3.  ime i mjesto osnovne škole i razred;
 4.  kontakt adresa, e-mail škole i telefon nastavnika/mentora i
 5. kraća biografija učenika (prigodna fotografija nije obavezna).

Aplikacijom na ovaj javni poziv autori su saglasni da se njihovi autorski radovi mogu objaviti u prigodnim zbirkama u izboru i izdanju organizatora manifestacije ili partnera na projektu Javne ustanove „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići. Organizator će se koristiti mogućnošću reduciranja programskih aktivnosti, prostornog i vremenskog dislociranja i prolongiranja u slučaju neblagovremenog obezbjeđenja adekvatne finansijske podrške, nedovoljnog broja prispjelih radova, razloga više sile i slično.

Dodatne informacije sa pitanjima na e-mail Udruženja MG [email protected] i na facebook stranici Moja generacija. Zbog velikog broja učesnika nismo u mogućnosti obavijestiti svakog pojedinačno te ćemo rezultate nagradnog konkursa objaviti u medijima i na fb stranici Moje generacije.

DOSTAVLJENO:

 • osnovnim školama na području BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i školama u inozemstvu u kojima je u upotrebi jedan od četiri službena jezika: b-h-s-cg (posredstvom e-mail-a),
 • svim elektronskim medijima, (posredstvom e-mail-a)

Više informacija

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin