Pravni centar “Paragraf”: Konkurs za volontere

28 jul
Rok prijave 02.08.2016

PRAVNI CENTAR „P A R A G R A F“
DEMOKRATSKI OMLADINSKI POKRET

KONKURS
Za volonterske pozicije
po osnovu Ugovora o dugoročnom volontiranju

Pravni centar „PARAGRAF“ (Demokratski omladinski poket) kao akreditovani organizator volontiranja u Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine, a na osnovu Zakona o volontiranju Federacije Bosne i Hercegovine traži popunjavanje dole navedenih volonterski pozicija u našoj organizaciji a na bazi 4 sata dnevnog rada 3 do 5 dana u sedmici.

Volonterski ugovor se potpisuje na trajanje od 3 do 6 mjeseci uz mogućnost produženja do maksimalnog trajanja od 1 godine.

KONKURS SE RASPISUJE ZA SLJEDEĆA VOLONTERSKA MJESTA:

1 .JEDNA POZICIJA „PRAVNI SAVJETNIK“ – dipl.Iur

2. JEDNA POZICIJA „ASISTENT PRAVNOG SAVJETOVALIŠTA“ – Student pravnih nauka

3. JEDNA POZICIJA „PR MANAGER“ – BA marketinga ili žurnalistike

Početak volontiranja: 08.08.2016. godine
Lokacija volontiranja: Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo (Grbavica)

USLOVI RADA:
– 4 sata dnevno od Ponedjeljka do Petka u skladu sa dogovorom o smjenama volontera
– Angažman je na volonterskoj osnovi, te ne predviđa naknadu ( 6 ili 12 mjeseca radnog iskustva po osnovu Zakona o volontiranju FBiH )
– Radi se u dinamičnoj atmosferi sa visokim stepenom samoinicijative.

OBAVEZE VOLONTERA:
– Da obavlja zadatke koje se mu povjerene po osnovu Ugovora o volontiranju
– Da radi u skladu da dogovorenim radnim vremenom
– Da aktivno inicira prijedloge i inicijative za poboljšanje rada organizacije i u pogledu svog radnog mjesta.
– Da izvršava tekuće obaveze u realizaciji organizacijskih aktivnosti.

ADRESA: KEMALA KAPETANOVIĆA 17, 71000 SARAJEVO, BiH
[email protected] – Tel: 061 902 615

PRAVNI CENTAR
„P A R A G R A F“
DEMOKRATSKI OMLADINSKI POKRET
PRAVA VOLONTERA:
– Da učestvuje u edukacijama DOP-a
– Da dobije volontersku knjižicu, PREPORUKU, POTVRDU i CERTIFIKAT o dugoročnom volontiranju (sa ukupnim brojem sati) u DOPu
– Da ostvari naknadu kroz realizaciju projekata koji predviđaju honorare i u čijem planiranju, pisanju i implementaciji je sam volonter učestvovao.
– Da inicira ideje i prijedloge za rad organizacija

Ukoliko si ti osoba između 18 i 28 godine i želiš da konkurišeš za ovu poziciju kako bi ostvario/la 6 mjeseci do 12 mjeseci radnog iskustva, onda pošalji svoj CV sa motivacionim pismom na: [email protected]

Konkurs je otvoren do 02.08.2016.
Obavijesti će se slati isključivo e-mailom a odabrane osobe koje su ušle u uži krug će biti pozvane na intervju do 07.08.2016.

BITNA NAPOMENA:
Demokratski omladinski pokret pri potpisivanju volonterskog ugovora izadje volontersku knjižicu volonteru, te bi se upisani volonterski angažman naknadno trebao tretirati kao radno iskustvo i ravnopravno je sa istim u pogledu sticanja prava za polaganje stručnih ispita i apliciranja na radna mjesta u institucijama BiH. Kao organizator ne možemo garantovati za implementaciju Zakona u institucijama.
CITAT ČLANA ZAKONA O VOLONTIRANJU FEDERACIJE BiH:
„Član 16. (Princip priznavanja volontiranja)
(1) Dugoročno volontiranje u struci priznaje se kao radno iskustvo.
(2) Radno iskustvo stečeno dugoročnim volontiranjem dokazuje se potvrdom o volontiranju koju izdaje Ministarstvo pravde ili institucija za evidentiranje volontiranja, u skladu s članom 30. stav (4).“

 

 

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin