Poziv za učešće u programu „Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima“

16 okt
Rok prijave 06.11.2016

Humanity in Action BiH, uz podršku NED USA (http://www.ned.org/), poziva studente prvih i drugih godina visokoškolskih ustanova širom Bosne i Hercegovine da se prijave za učešće u programu „Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima“.

O programu

Ovaj jednogodišnji program ima za cilj da prenese znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, da stimuliše kritičko razmišljanje o osjetljivim temama, te da potakne razvoj komunikacijskih i istraživačkih vještina.

Program se sastoji od sljedećih komponenti:

• Devetodnevni edukacijski program (od 3. do 11. decembra 2016.) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.
Praktična komponenta ovog dijela programa će biti usmjerena na razvoj liderskih i komunikacijskih vještina, na promovisanje upotrebe društvenih mreža u svrhu aktivizma, te na razvoj istraživačkih vještina.

• Individualno istraživanje (decembar 2016. – februar 2017.) će omogućiti učesnicima da istražuju pitanje od njihovog interesa, a koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjere diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih. Učesnicima će biti dodijeljeni i mentori koje će moći konsultovati u procesu istraživanja.

• Trodnevni seminar (mart 2017.) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja, ali i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta. U sklopu seminara učesnici će također biti podijeljeni u 4 grupe i raditi zajedno na razvoju projektnih ideja koje će pokušati adresirati neka od pitanja identificiranih tokom faze istraživanja. Svaka grupa će na kraju ovog seminara imati osmišljen mini projekat i dobiti sredstva za njegovu implementaciju.

• Implementacija grupnih projekata (april – juni 2017.)
Učesnici će imati tri mjeseca da realizuju svoje mini projekte i na taj način primjene znanje i vještine koje su stekli u prethodnim fazama programa.

• Promocija rezultata grupnih projekata u medijima i impact na lokalne zajednice u kojima su implementirani (juli-august 2017. godine)

• Završna ceremonija (septembar 2017.) će se održati u Sarajevu i predstavljat će priliku za prezentaciju realizovanih mini projekata, ali i razvoj diskusije o pitanjima od značaja za mlade.

Sve troškove učešća za 15 studenata_tica snosi organizator. Po završetku projekta, učesnicima će biti dodijeljeni certifikati.

Način apliciranja:

Ispunite aplikacijski formular koji se nalazi na sljedećem linku:
https://humanityinaction.wufoo.com/forms/obrazac-za-prijave-na-pdviagmm-201617/ do 6. novembra 2016. godine.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin