Njemačka: Ferijalni rad za studente

23 dec

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studente upisane na univerzitete u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2017. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke.
U programu iz Bosne i Hercegovine učestvuje 300 studenata, od čega je studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 190 mjesta, studentima univerziteta u Republici Srpskoj 100 mjesta i studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH 10 mjesta.bundesagentur_fuer_arbeit_agencija-bih-620x330

Na Program ferijalnog rada u SR Njemačkoj mogu se prijaviti isključivo redovni studenti univerziteta u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

Ostali uslovi za pravo učešća u projektu:

-studenti trebaju dobro vladati njemačkim jezikom,
-studenti trebaju biti raspoloživi za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
-studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
studenti bi trebali biti spremni na rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

Sadržaj prijave:

Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen 2017), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa datumom i potpisom studenta,
Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
Uvjerenje o upisu (Immatrikulationsbescheinigung)* popunjeno na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,
Uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovni studenti) koje je izdala relevantna visokoškolska ustanova,
Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (opcionalno).
*Napomena: studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan primjerak Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung), koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.

Način apliciranja:

Zainteresirani studenti, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:

-studenti univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
-studenti univerziteta u Republici Srpskoj prema sjedištu univerziteta u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
-studenti koji studiraju u Brčko distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

www.arz.gov.ba

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments