Info dan: EU fond – Program Horizon 2020

7 okt
Rok prijave 14.10.2015

Resursni centar CPCD-a, u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova i NCP sistemom BiH, organizovat će info dan na temu: „Finansiranje projekata iz EU fondova – koje mogućnosti nam nudi EU program Horizon 2020?“. Info dan će se održati 16. oktobra, s početkom u 10:15 sati, u prostorijama Resursnog centra CPCD-a u Sarajevu (ulica: Gradačačka bb – kod Malezijskog mosta).

Horizon 2020 je do sada najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije sa fondom od ukupno 78 milijardi eura, dostupnih do 2020. godine. Plaćanjem tzv. „ulazne karte“ bh. institucije i organizacije dobile su mogućnost ravnopravnog učešća u ovom programu.

Cilj info dana: predstavljanje relevantnih informacija o EU programu Horizon 2020 koje će im omogućiti razumijevanje pravila programa, a u cilju bržeg i lakšeg načina dolaska do sredstava za finansiranje njihovih projekata. Učesnici će dobiti osnovne informacije o mogućnostima učešća, finansijskim pravilima programa, različitim ulogama koje projektni partneri mogu imati, te o načinu pronalaska projektnih partnera.
Kome je namijenjen info dan: Info dan je namijen svim zainteresovanim za program Horizon 2020, (organizacije civilnog društva-OCD, poslovni i vladin sektor, univerziteti-fakulteti, istraživačke ustanove, pojedinci-istraživači i dr. ustanove koje se bave istraživanjem i inovacijama), a posebno se ohrabruju organizacije civilnog društva sa istraživačkim kapacitatima da se prijave, te da saznaju više o mogućnostima finansiranja projekata iz programa Horizon 2020.
Predavači: Info dan vodit će vodeći bh. stručnjaci za EU program Horizon 2020, a koji ujedno djeluju i kao državne kontakt tačke NCP sistema u Bosni i Hercegovini:
Ammar Miraščija, Nacionalni NCP koordinator, Ministarstvo civilnih poslova BiH
Dalibor Drljača, NCP za MSCA i ERIs, Europrojekt centar Banja Luka
Đorđe Markez, NCP za LF, JRC, Univerzitet u Banjoj Luci
Kako se prijaviti na info dan: Prijave se vrše popunjavanjem online aplikacione forme koja se nalazi na sljedećem linku: PRIJAVA

Pozivamo zainteresirane za učešće da se registruju najkasnije do 14. oktobra – 15 sati.
Nakon zatvaranja poziva, svi učesnici biće informisani o statusu prijave.
Učesnici ne plaćaju kotizaciju. Organizatori ne snose troškove prevoza i noćenja učesnika.
Pri selekciji učesnika, prednost će se dati predstavnicima OCD, te ranije prispjelim prijavama.
Kontakt: Resursni centar CPCD
telefon: 033 644 810
e-mail: [email protected]
Organizatori zadržavaju pravo izmjene/odgode termina održavanja info dana.

Dnevni red
INFO DAN O PROGRAMU HORIZON 2020
Sarajevo, Resursni centar CPCD

16.10.2015.godine
10.00-10.15 Registracija učesnika
10.15-10.30 Uvodna i pozdravna riječ organizatora
10.30-11.00 Bosna i Hercegovina u Programu Horizon 2020
Ammar Miraščija, Nacionalni NCP koordinator, Ministarstvo civilnih poslova BiH
11.00-11.30 Osnovne informacije o programu Horizon 2020
Dalibor Drljača, NCP za MSCA i ERIs, Europrojekt centar Banja Luka
11.30-12.00 Osnovna finansijska pravila programa Horizon 2020
Đorđe Markez, NCP za LF, JRC, Univerzitet u Banjoj Luci
12.00-12.15 Pauza
12.15-12.45 Kako učestvovati u programu Horizon 2020?
Dalibor Drljača, NCP za MSCA i ERIs, Europrojekt centar Banja Luka
12.45-13.15 Projektne uloge i pronalaženje partnera
Đorđe Markez, NCP za LF, JRC, Univerzitet u Banjoj Luci
13.15-13.30 Pitanja i odgovori

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin