Poziv za projekte OCD: Jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem

8 apr
Rok prijave 22.04.2019

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) III upućuje poziv organizacijama civilnog društva (OCD) za podnošenje prijedloga projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem.

Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a koji ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti.

Glavni cilj projekta na lokalnom nivou je da pomogne domaćim akterima u izradi i provedbi integrirane lokalne razvojne strategije. Također, nužna je i snažna participacija građana i lokalne zajednice, gdje organizacije civilnog društva predstavljaju važnu kariku u procesima informisanja i animiranja građana da aktivno učestvuju u razvojnim procesima, od utvrđivanja razvojnih potreba i prioriteta do nadgledanja nad provedbom razvojnih procesa i intervencija, rezultata i njihovih efekata na život građana.

U sklopu aktivnosti podrške na lokalnom nivou, ILDP želi kroz ovaj poziv podržati i razvoj kapaciteta OCD u partnerskim JLS sa ciljem jačanja aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procese upravljanja razvojem, kako bi im se omogućilo da se na adekvatan način uključe, proaktivno djeluju te analiziraju i izvještavaju/ informišu  o razvoju zajednice.

U sklopu ovog poziva će biti podržana tri projekta, gdje će se prvo rangirani projekat podržati sa 7,000 KM, a drugo rangirani projekat sa 4,500 KM te treće rangirani projekti sa 3,000 KM.

Način podnošenja prijave

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije civilnog društva (OCD), koje zadovoljavaju preduslove poziva, da učestvuju u otvorenom i konkurentnom procesu odabira projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem

Mole se organizacije civilnog društva (OCD, koje se prijavljuju na poziv, da dostave sve obavezne dokumente za prijavu, onako kako je to pojedinačno naglašeno u Smjernicama za podnosioce prijava. Aplikanti svoje prijave na učešće i dodatne dokumente treba da dostave u jednom originalnom primjerku i 1 kopiji A4 veličine,  te na CD-u ili USB-u.  putem preporučene pošte, privatne poštanske usluge ili lično na slijedeću adresu:
Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)
„Projekat integriranog lokalnog razvoja“ (ILDP III)
UN House
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sve prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom i pripadajućim Smjernicama, trebaju biti dostavljene najkasnije do 22.aprila 2019. godine (ponedeljak), do 15:00 sati. Prijave na učešće podnešene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije i elektronske verzije Smjernica, te pripadajućih prijavnih dokumenata, su dostupne na sljedećoj web adresi.

DOKUMENTI :

Više informacija ovdje.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Hocu.ba praksa