Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu republičke nagrade za volontiranje

8 nov
Rok prijave 16.11.2017

Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Republičke nagrade za volontiranje za 2017. godinu. U skladu sa Pravilnikom o dodjeli republičke nagrade za volontiranje, prijedlog organizatora volontiranja kao kandidata za dodjelu Republičke nagrade mogu dostaviti fizička i pravna lica zainteresovana za volontiranje, a prijedlog volontera-pojedinca kao kandidata za dodjelu Republičke nagrade mogu dostaviti samo organizatori volontiranja.

Organizator volontiranja u skladu sa članom 9. Zakona o volontiranju može biti, pod uslovom da je registrovan ili nadležan na teritoriji Republike:

 • svako pravno lice registrovano u skladu sa propisima koji regulišu rad udruženja i fondacija,
 • republički organ uprave,
 •  organ jedinice lokalne samouprave,
 • javna ustanova,
 • privatna ustanova koja se bavi zdravstvenom zaštitom, obrazovanjem i vaspitanjem,
 • vjerska zajednica i
 • privredno društvo, odnosno javno preduzeće ako:
  – kao organizator angažuje svoje zaposlene kao volontere,
  – zaposleni dobrovoljno volontiraju,
  – organizuje volontiranje svojih zaposlenih za opšte dobro, odnosno dobro drugog lica na poslovima van djelatnosti i prostorija privrednog društva, odnosno javnog preduzeća i u saradnji sa bilo kojim drugim organizatorom volontiranja navedenim pod tačkama od a) do đ),
  – se obavljanjem volonterskih usluga i aktivnosti ne stiče dobit,
  – se volontiranjem ne zamjenjuje rad zaposlenih i drugih radno angažovanih lica u privrednom društvu, odnosno javnom preduzeću i
  – se volontiranje obavlja u toku radnog vremena, a radnicima koji žele da učestvuju u volonterskim aktivnostima poslodavac odobri korišćenje plaćenog odsustva za te namjene.

Volonter, u skladu sa članom 8. Zakona o volontiranju, može biti svako fizičko lice starije od 15 godina koje u Republici Srpskoj obavlja volonterske usluge u skladu sa Zakonom o volontiranju.

Republička nagrada koja se dodjeljuje organizatorima volontiranja sastoji se od plakete i novčanog iznosa u visini od četiri prosječne plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu. Republička nagrada koja se dodjeljuje volonterima-pojedincima sastoji se od medalje i novčanog iznosa u visini od dvije prosječne plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu.

Aplikacione forme za podnošenje prijave kandidata za najboljeg volontera i najboljeg organizatora volontiranja mogu se preuzeti na sajtu Vlade Republike Srpske u rubrici Dokumenti.

Aplikacionu formu je potrebno dostaviti poštom na adresu:

Vlada Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banjaluka,

a najkasnije do 16.11.2017. godine sa naznakom „Republička nagrada za volontiranje“.

Pored navedenog, popunjenu aplikacionu formu je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi na e-mail: [email protected]. Nepotpuni i neblagovremeno dostavljeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Republička nagrada za volontiranje će se dodijeliti povodom obilježavanja 5. decembra Međunarodnog dana volontera.

Dodatne informacije.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments