Poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna FBiH

25 apr
Rok prijave 11.05.2018

Federalna ministrica kulture i sporta objavljuje javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini.

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA MLADE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 330.000,00 KM.

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:

  • Podrška programima i projektima za mlade iz oblasti kulture i sporta, raspoloživa sredstva: 230.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM.
  • Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u Federaciji BiH, raspoloživa sredstva: 100.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.

II Pravo podnošenja prijava

  • Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju institucije, organizacije, udruženja i drugi nositelji koji obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma, registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

  • Kvaliteta kandidiranih programa/projekata
  • Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH
  • Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolova kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata
  • Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvaliteta programa
  • Doprinos unapređenju položaja i afirmiranju mladih u Federaciji BiH

Svi zainteresirani aplikanti koji ispunjavaju uvjete tražene ovim javnim pozivom svoje programe/projekte zajedno sa prijavom, koju mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa ili na web portalu: www.fmks.gov.ba, trebaju dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv – Transfer za mlade“ i broj pozicije, namjene projekta/ programa iz točke za koju se aplicira.

Prijave se mogu predati na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta- Federalnog ministarstva kulture i športa do 11. 05. 2018. godine do 12,00 sati ili putem pošte zaključno sa 11. 05. 2018. godine.

Sve dodatne informacije, dokumentaciju, napomene i uslove možete pronaći ovdje.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin