Poziv za izbor trenera za osobe sa invaliditetom

25 nov

Caritas Bosne i Hercegovine za potrebe projekta POWER: Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, raspisuje: Javni poziv za izbor trenera u realizaciji neformalnih obuka za osobe sa invaliditetom.

Vrsta obuka: Četiri od pet obuka su namijenjene za osobe s invaliditetom u trajanju od 30 do 40 školskih sati, a jedna obuka je za mentore iz poduzeća koje zapošljavaju pripravnike OSI.

Broj izvršiteljaMinimalno jedan (1), a najviše dva (2) izvršitelja za svaku navedenu obuku. Jedan izvršitelj može aplicirati za realizaciju najviše dvije obuke.

Vrsta ugovora: Za fizičke osobe: ugovor o djelu na temelju zakonske regulative.

Za pravne osobe: ugovor o poslovnoj suradnji.

Kratki opis zadataka: Priprema metodologije na temelju izrađenog kurikuluma, korekcija kurikuluma po potrebi, priprema prezentacija, vježbi i ostalih materijala; realizacija treninga prema dogovorenom rasporedu, pisanje izvješća o radu, distribucija materijala.

Predviđeni budžet: Caritas BiH ima na raspolaganju 250 eura bruto, po jednom danu treningu. U ovaj iznos uključeni su svi troškovi pripreme i realizacije obuke, uključujući prijevoz i smještaj te izradu završnog izvješća.

Opći uvjeti: Kandidati trebaju imati relevantno znanje i iskustvo u realizaciji sličnih obuka. Prednost će se dati osobama s prethodnim iskustvom u radu s osobama s invaliditetom. Specifični uvjeti su definirani u svakom kurikulumu.

Više informacija na linku.

(Visited 155 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments