Poziv za iskazivanje interesa: Uspostavljanje UN Women Savjetodavne grupe civilnog društva u Bosni i Hercegovini

10 aug
Rok prijave 01.09.2017

UN Women je u procesu uspostavljanja Savjetodavne grupe civilnog društva kao konsultativnog tijela za unaprijeđivanje zajedničkih ciljeva u zagovaranju prava žena, rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena. Cilj formiranja ovog tijela je jačanje već uspostavljenih odnosa i strateškog dijaloga sa partnerima iz civilnog društva, kao i pružanje dinamičnog okruženja za inovativne inicijative, ideje i  perspektive u pogledu politika koje će doprinijeti UN Women pri ostvarivanju strateških ciljeva.

UN Women Savjetodavna grupa civilnog društva predstavljat će forum za redovan dijalog između UN Women i civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi za ovo tijelo su:

  • Omogućavanje konsultacija između UN Women i civilnog društva, te zasnivanje rada na bogatoj i raznolikoj ekspertizi, iskustvu, dosegu i povezanosti, perspektivama i znanju koje civilno društvo može ponuditi.
  • Poticanje dijaloga i angažmana u  pogledu unaprjeđenje ciljeva rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena.
  • Da služi kao konsultativni forum ideja i strategija za programiranje UN Women, uključujući identifikaciju najrelevantnijih i najnaprednijih pitanja rodne ravnopravnosti u regionu.

UN Women Savjetodavna grupa civilnog društva uspostavlja se  kako bi se olakšale efikasne, tekuće i struktuirane konsultacije između civilnog društva i UN Women na državnom nivou. Po principu rotacije svake dvije godine, ova Savjetodavna grupa će se fokusirati na pružanje strateških perspektiva u pitanjima zagovaranja, jačanju veza između UN Women i civilnog društva i podržavajući, kao relevantne, međuvladine procese i forume.

Sastav ovog tijela će osigurati da je predstavljena različitost žena u zemlji. Članovi/ice će biti predstavnici mreža za rodnu ravnopravnost, ženskih organizacija, akademske zajednice, kao i drugih nevladinih organizacija koje su posvećene osnovnim vrijednostima Ujedinjenih nacija.

UN Women poziva sve zainteresovane pojedince i pojedinke da se prijave tako što će popuniti prijavnicu. Više detalja o uslovima i sastavu Savjetodavne grupe dostupno je u pozivu za iskazivanje interesa.

Dokumenti za preuzimanje

  1. Poziv za iskazivanje interesa: Savjetodavna grupa civilnog društva (PDF)
  2. CSAG Prijavnica (obrazac, Word Document)

Popunjenu prijavnicu i CV je potrebno poslati na e.mail adresu [email protected] NE KASNIJE od 01. septembra 2017. godine, a kao predmet (naziv) e.mail poruke je potrebno navesti “BiH CSAG application”.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin