Poziv za dostavljanje prijava za Školu integriteta u Bihaću

8 dec
Rok prijave 14.12.2015

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) organizuje Školu integriteta u Bihaću za studente i mlade ljude iz ovog grada. Tačan datum i mjesto održanja biće naknadno saopšteni učesnicima.

U sklopu dvodnevnih predavanja i vježbi, polaznici će se moći upoznati sa temama kao što su Vladavina prava i prakse dobrog upravljanja, Uticaj korupcije na ekonomski razvoj i Transparentnost i sloboda pristupa informacijama.
Među predavačima su iskusni stručnjaci kao što su Svetlana Cenić i Srđan Blagovčanin, a TI BiH će prezentovati svoj rad u oblasti pristup informacijama pod kontrolom javnih organa. Škola integriteta se već održala u tri grada (Travnik, Trebinje i Bijeljina), a po završetku i četvrte Škole u Bihaću najangažovaniji polaznici okupiće se još jednom na završnoj radionici u Banjaluci.

Teme se obrađuju na svima pristupačan način a se škola odnosi na mlade ljude (18-28) različitih usmjerenja koji svoje prijave za Školu integriteta u Bihaću moglu slati u formi kratke biografije i motivacionog pisma na e-mail adresu [email protected], i to do 14.12.2015. godine

Osnovni cilj Škole integriteta je približiti polaznicima teme koje objašnjavaju uticaj korupcije, kao i metode efikasne borbe protiv korupcije, i to:
• uvidom u najnovija teorijska dostignuća i prikazivanjem praktičnih iskustava, čime će se podići svijest i unaprijediti znanje polaznika škole na izabrane teme,
• i motivisanjem polaznika da budu društveno angažovani, te da u praksi primjenjuju stečena znanja i razvijene analitičke sposobnosti.

Predavači i teme:
Vladavina prava i prakse dobrog upravljanja
Predavač: Srđan Blagovačnin
Opis teme: Polaznicima će se prikazati teorijski, ali i praktični značaj vladavine prava, posebno u kontekstu borbe protiv korupcije, analiziranjem praksi dobrog upravljanja, što podrazumijeva odabir oglednih primjera i njihovo predstavljanje, a pod praksama dobrog upravljanja podrazumijeva se prikaz funkcionisanja institucija vlasti, njihova međusobnu povezanost i uslovljenost, ali i ukupna posloženost u okviru pravnog poretka. Rad na temi podrazumijeva i približavanje fenomena korupcije kroz odnos sa konceptom vladavine prave i pravne države. Ova tema će naročito biti prikazana kroz ilustrativne praktične primjere, u dijelu koji se odnosi na prakse dobrog upravljanja, sa ciljem da se kroz odabrane primjere naglase prednosti dobrog i funkcionalnog upravljanja, ali i njihov značaj u suzbijanju i eliminisanju koruptivnih praksi.

Uticaj korupcije na ekonomski razvoj
Predavačica: Svetlana Cenić
Opis teme: Kroz obradu ove teme prikazaće se štetnost korupcije i njen uticaj na/odnos sa ekonomskim razvojem, kroz različite teorijske pristupe i poglede kako bi polaznici dobili što svestraniji uvid. Polaznicima će biti predstavljeni i praktični primjeri, sa ciljem da se na što razumljiviji način približi fenomen korupcije i odnos sa ekonomskim razvojem. Kombinovaće se predavanje o osnovnim pojmovima i terminima sa dubljim pristupom temi, a, između ostalog, razmatraće se pitanja kao što su vrsta uticaja korupcije na ekonomski razvoj, dalekosežne efekte koja ona izaziva, ali i kratkoročni značaj po ekonomsku politiku.
Transparentnost i sloboda pristupa informacijama
Predavači: Uglješa Vuković i Marko Vujić
Opis teme: Polaznicima će se prikazati praktični značaj koncepta transparentnosti i slobodnog pristupa informacijama, kao efikasnog sredstva u borbi protiv korupcije. Obrada teme podrazumijevaće uvid u teorijsku podlogu kojom se legitimiše značaj slobodnog pristupa informacijama, ali i prikaz praktičnih primjera, uz poseban naglasak na obradu zakonskog okvira u oblasti pristup informacijama od javnog značaja u BiH i svijetu. Cilj je ukazati na aktuelne trendove u oblasti slobodnog pristupa informacijama, ali i političke inicijative koje potcrtavaju značaj otvorene vlade.

Uslovi učešća:
• Polaznici moraju biti izuzetno motivisani za sticanje znanja o temama koje se odnose na borbu protiv korupcije, i ne moraju biti nužno studenti društveno-ekonomskih nauka.
• Polaznici mogu biti srednjoškolci završnih godina i studenti u dobi od 18 do 28 godina.
• Od polaznika se očekuje da budu posvećeni, da aktivno učeštvuju u diskusijama i radu, te da pročitaju preporučenu literaturu prije početka Škole integriteta.
• Svi polazinici su obavezni napisati završni esej na jednu od izabranih tema po dogovoru sa predavačima, a najbolji radovi će po izboru TI BiH biti objavljeni u posebno pripremljenoj publikaciji.
• Prednost u izboru polaznika imaće studenti i srednjoškolci iz gradova gdje će se Škola integriteta održati.
• Po deset najboljih i najmotivisanijih polaznika iz svakog grada gdje će Škola integriteta biti održana okupiće se na završnoj radionici u Banjaluci.

Metodologija i način rada:
Škola integriteta će zasnivati svoj rad na stručnim predavanjima i diskusijama koje će moderirati predavači radi što aktivnijeg učešća polaznika u samom radu. Škola će biti organizovana kroz intenzivni dvodnevni kurs koji će trajati po cijeli dan sa pauzama za kafu i ručak. Svi polaznici će dobiti literaturu koju će biti obavezni unaprijed pročitati, a u svakom gradu je predviđeno učešće od po 30 polaznika.

Troškovi učešća:
Učešće za odabrane polaznike Škole integriteta je besplatno, i to u potpunosti pokriva Transparency International BiH uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Škola ne pokriva eventualne troškove smještaja, kao ni troškove puta polaznika, zbog čega u odabiru polaznika prednost imaju kandidati iz gradova gdje će se održati Škola integriteta.

Nagrade:
Po četri najbolje napisana eseja iz svakog grada gdje će Škola biti održana biće nagrađeni simboličnom novčanom nagradom u iznosu od 100 KM, a najbolje ocijenjeni radovi biće objavljeni u posebnoj publikaciji koja će potom biti promovisana širom zemlje.
Način prijavljivanja:
Prijave u vidu kratke biografije i motivacionog pisma slati na adresu [email protected] najkasnije do 14.12.2015.
Za sva dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati na: 051/224-520. Kontakt osobe su Uglješa Vuković i Marko Vujić.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin