Poziv za dostavljanje ponude za provođenje edukacije na temu “Javno zagovaranje/zastupanje”

7 nov
Rok prijave 15.11.2017

Centar za terapiju i rehabilitaciju Vive Žene poziva zainteresirane trenere/edukatore da dostave svoje ponude za pripremu i provođenje trodnevne obuke/treninga na temu “Javno zagovaranje i lobiranje za unapređenje zaštite žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja“ u partnerstvu sa organizacijama sa područja Srbije, Albanije, Kosova i Makedonije finansijski podržan od strane Europske Unije.

U ovoj fazi projekta, predviđeno je održavanje trodnevne obuke/treninga, s ciljem  poboljšanja razumjevanja koncepta zagovaranja/zastupanja i elemenata procesa zagovaranja i lobiranja, kao i identifikovati nedostatake i prednosti u pristupu koji OCD
primjenjuje prilikom javnog zagovaranja/zastupanja i lobiranja.

Obuka se organizuje za 15 učesnika, predstavnika organizacija civilnog društva sa područja Bosne i Hercegovine.

Potrebne kvalifikacije trenera/kinje:

 • relevantno akademsko zvanje i stručno usavršavanje u navedenoj oblasti;
 • predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji programa obuke iz oblasti javnog
  zagovaranja/zastupanja i lobiranja.
 •  relevantno radno iskustvo;
 • predloženi plan i program
 • finansijska ponuda

Dokumente koje je potrebno priložiti uz prijavu:

 1. CV;
 2. dokaz o predavačkom iskustvu;
 3. okvirni plan i program obuke/treninga, sa sadržajem i očekivanim ishodima obuke;
 4. finansijska ponuda.

Tražene dokumente treba dostaviti na email: [email protected]
najkasnije do 15. novembra 2017. godine, sa naznakom “Prijava za trenere”.

Kompletan poziv pogledajte ovdje..

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments