Poziv za dostavljanje ponuda za provođenje evaluacije projekta “Akademija za mlade lidere u civilnom društvu“

31 aug
Rok prijave 13.09.2017

Naziv projekta: Akademija za mlade lidere u civilnom društvu
Trajanje projekta: 01.09.2016.-01.09.2017.
Trajanje angažmana: 15.09.-30.10.2017.
Mjesto angažmana: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

1. Uvod

Fondacija Schüler Helfen Leben (Učenici pomažu život) usmjerena je na stvaranje uvjeta za uspješnu budućnost mladih u Bosni i Hercegovini, kroz razvijanje kapaciteta mladih kako bi postali društveno angažirani i aktivno uključeni u donošenje odluka u svojim zajednicama. Kroz sadržaje naših programa želimo pomoći mladima da zauzmu svoje pravo mjesto i odgovornost u društvu kao aktivni, kreativni i svjesni građani, te sudjeluju u izgradnji otvorenog društva gdje postoje jednaki standardi za sve.
U našem radu mladi su nam bili partneri, te smo kroz edukacijske programe, savjetovanje, mentorstvo i podržavanje omladinskih projekata zajedno pokretali promjene u društvu. Potrebe mladih u BiH su naša glavna vodilja, zbog čega smo razvili novi edukacijski program za mlade koji su svojim angažmanom dokazali kako mogu i žele utjecati na svoju okolinu, te služe kao primjer drugima.
Akademija za mlade lidere u civilnom društvu je intenzivan, jednogodišnji edukacijski program osmišljen s ciljem osnaživanja i obrazovanja izuzetnih mladih koji imaju potencijal da postanu ambasadori promjene. Namijenjen je mladima čiji karakter, iskustvo i vrijednosti odražavaju njihovu strast za angažmanom, društvenom pravdom i aktivizmom.
Akademija ima za cilj obrazovati grupu mladih ljudi kroz intenzivne i izazovne module, s jednako zastupljenim omjerom teorije i prakse. U fokusu programa je lični razvoj svakog polaznika, te je, pored usvajanja generalnih informacija i vještina, veliki dio programa posvećen razvoju specifičnih interesovanja polaznika. U toku programa polaznici imaju priliku primijeniti stečena znanja i vještine kroz intelektualno izazovne i stimulativne sadržaje, te osnažiti svoje djelovanje radom s našim trenerima i mentorima.
Po završetku programa, polaznici su osnaženi da pokrenu druge, detaljno upoznati s problemima našeg društva, posjeduju vještine za rješavanje tih problema, znaju kako i kada preuzeti rizik, riješiti konflikt, izgraditi tim, te postati dio kritičke mase našeg društva.

2. Ciljevi i opseg angažmana

Cilj evaluacije je procijeniti uticaj koji je Akademija imala na osnaživanje ključnih kompetencija, znanja i vještina 19 mladih lidera te relevantnost, efektivnost i efikasnost projektnih aktivnosti Akademije. Svrha evaluacije jeste nezavisna procjena kvaliteta provedenih aktivnosti, kao i rezultata programa Akademije. Evaluacija treba da procijeni postignute rezultate prve generacije Akademije za mlade lidere u civilnom društvu.
Posebna oblast interesa:
• Obim do kog su ciljevi Akademije postignuti ili se očekuje da budu postignuti, uzimajući u obzir njihovu relativnu važnost.
• Svrha angažmana je evaluacija relevantnost Akademije u kontekstu BiH
• Kvalitet sadržaja u odnosu na postavljene ciljeve Akademija
• Rezultati obuke i izgradnje kapaciteta učesnika/ca Akademije, te utjecaj Akademije na individualne vještine učesnika
• Buduća perspektiva i oblasti razvoja i poboljšanja programa i organizacije Akademije
• Identifikacija oblasti uticaja i benefiti provedenog programa za polaznike Akademije
Evaluacija treba biti provedena u periodu od 15.09.2017. do 30.10.2017. godine.

Napomena: Polaznici Akademije dostupni su za direktni grupni kontakt 26.09.2017. Izvan ovog perioda polaznike je moguće kontaktirati individualno tokom trajanja angažmana.

3. Metodologija 

Očekuje se da konsultant/ica u ovom angažamanu kombinuje kvantitativni i kvalitativni pristup. Metologiju rada razvit će konsultant/ica, a ista će biti dostavljena Omladinskoj fondaciji Schüler Helfen Leben na odobrenje.

4. Tražena stručnost i iskustvo

• Najmanje završen diplomski studij iz oblasti obrazovanja, društvenih ili humanističkih nauka;
• Dodatno formalno i/ili neformalno obrazovanje obrazovanje u oblasti socijalnih istraživanja, primjene kvalitativnih i kvantitativnih metoda;
• Minimalno pet godine iskustva u radu/projektima monitoringa i evaluacije, uključujući i iskustvo u korištenju participativnih metoda za provođenje monitoringa i evaluacije, istraživanja i planiranja.

5. Vremenski okvir i ishodi

Rezultati evaluacije trebaju biti sumirani u izvještaju na B/H/S i engleskom jeziku koji treba biti dostavljen najkasnije do 30.10.2017. godine.

6. Budžet

Prijedlog budžeta treba da uključuje broj dana angažmana, cijenu angažmana po danu, logističke troškove, troškove prevoza, kao i ostale troškove relevantne za provođenje evaluacije.

7. Procedura prijavljivanja

Zainteresovani kandidati/kinje i/ili organizacije trebaju dostaviti svoje prijave na adresu [email protected] najkasnije do 08.09.2017. godine.

Prijava treba da sadrži:
1. Prijedlog metodologije evaluacije
2. Prijedlog budžeta
3. CV voditelja evaluacije (te eventualno dodatnog osoblja uključenog u evaluaciju)
4. Kopiju univerzitetske diplome voditelja evaluacije

Fondacija Schüler Helfen Leben će obavijestiti sve ponuđače o rezultatima poziva najkasnije do 13.09.2017. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments