Poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2017/2018. godinu

11 okt
Rok prijave 09.11.2017

Upravni odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2017/2018. godinu.

Radi poticanja osiguranja sredstava, podrške i omogućavanja studiranja studentima na priznatim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH, Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine dodjeljuje 231 studentskih zajmova u ukupnom iznosu od 2500,00 KM za akademsku 2017/2018. godinu.

Studentski zajmovi će se dodjeljivati po naučnim oblastima prema sljedećem rasporedu:

Pravo prijave imaju državljani BiH s prebivalištem na području BiH dobi do 30 godina u trenutku podnošenja prijave, a koji su u akademskoj 2017/2018. godini kao redovni ili paralelni studenti prvi put upisali odgovarajuću godinu dodiplomskog studija (po tradicionalnom režimu studija), odnosno – u skladu s odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH (Službeni glasnik BiH, br. 59/07) – odgovarajuću godinu prvog ili drugog ciklusa studija (po režimu studija reformiranom u skladu s principima Bolonjskog procesa) na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH i savladavaju upisani studij bez ponavljanja prethodnih semestara / godina studija.

Studenti koji nisu korisnici nekog drugog zajma i/ili stipendije organa javne uprave na općinskom, kantonalnom, federalnom i državnom nivou imat će prednost pri dodjeli studentskog zajma pod jednakim uvjetima.

Istu prednost će imati i studenti deficitarnih zanimanja u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Fonda.

Studenti-apsolventi nemaju pravo na dodjelu studentskih zajmova.

Prijava se podnosi isključivo na zvaničnom prijavnom obrascu, bez izuzetka. Prijavni obrazac dostupan je na web stranici Fonda za studentske zajmove FBiH  i internetskoj stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Uz prijavu, kandidati su obavezni dostaviti i dokaze o ispunjavanja uvjeta za dodjelu studentskog zajma (u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest mjeseci) koji se nalaze ovdje.

Javni poziv otvoren je do 09.11.2017. godine.

Prijavu s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu studentskog zajma potrebno je poslati poštom na adresu:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke – Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine,
Obala Maka Dizdara 2,
71000 Sarajevo,
uz obaveznu naznaku:
Prijava na Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2017/2018. godinu – Ne otvarati.

Napomene, dokumentaciju, uslove i sve druge informacije možete pročitati ovdje.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments