Poziv za dodjelu malih grantova za manja online sredstva informisanja i pojedince

2 jan
Rok prijave 31.01.2017

Pozivaju se manja online sredstva informisanja, davaoci usluga i pojedinci (uključujući i blogere i pojedince koji redovno objavljuju na društvenim mrežama) da dostave prijedloge za dodjelu malih grantova.

Program malih grantova za manja online sredstva informisanja i pojedince će financirati najviše osam (8) inicijativa sa po 5.000 USD, a ukupna raspoloživa sredstva iznose 40.000 USD.

U zavisnosti od statusa podnosioca (podnosilaca) prijedloga i u skladu sa Pravilima i procedurama UNDP-a, Program malih grantova će dodijeliti:

  • najviše osam (8) pojedinačnih ugovora (Individual Contracts – IC) i/ili
  • najviše osam (8) institucionalnih ugovora (Institutional Contracts – IC)

Fokus ovog Konkursa je na podršci postojećim malim online sredstvima informisanja/medijskim outletima da se prošire ili da pojačaju interne kapacitete za kreiranje i diseminaciju sadržaja, kao i da se ojača vidljivost pojedinačnih društvenih influencera i njihov doseg kada predstavljaju problematiku relevantnu za njihove sredine i okruženje.

Svi proizvodi/rezultati koji se predlože u prijavi za ovaj grant trebaju težiti da budu fokusirani na istraživanje, razmatranje, prikazivanje i predstavljanje priča o jednoj ili više od niže navedenih ili srodnih oblasti i vrijednosti:

•    Izgradnja mira i povjerenja
•    Jednaka prava za sve
•    Poštovanje različitosti (drugih)
•    Prevazilaženje obrazovnih podjela
•    Međureligijski dijalog
•    Borba protiv govora mržnje i radikalizacije
•    Multi- i inter-kulturalizam
•    Izgradnja i omogućavanje demokratskih procesa
•    Kretanje BiH ka EU integraciji
•    Učešće žena u političkim procesima i njihova uloga u donošenju odluka
•    Sloboda mišljenja i kritička analiza mišljenja ili ponašanja koji bi mogli potkopati bilo koju od gore navedenih vrijednosti
•    Kritična pitanja bitna za konkretnu lokalnu zajednicu (ili zajednice) koja traže detaljno istraživanje
•    Bilo koja druga pitanja koja se odnose na komentar trenutnih zbivanja/najnovijih vijesti (a koja se odnose na bilo koju od prethodno navedenih vrijednosti ili tema).

Tipovi prijedloga/proizvoda

Prilikom istraživanja, razmatranja, prikazivanja i predstavljanja medijskih priča o jednoj ili više spomenutih oblasti i vrijednosti koje su u fokusu, bilo koji od niže nabrojanih komunikacijskih proizvoda koji se mogu distribuirati online može se podržati iz programa grantova:
•    video snimci (različite forme ili vrste)/video aktivizam
•    članci
•    mini projekti istraživačkog novinarstva čiji će rezultati biti jedan ili više članaka, ili kompilaciji/publikaciji članaka objavljenih online
•    blog postovi
•    Page/stranice na Facebook-u
•    infografike
•    karikature/stripovi
•    foto reportaže
•    svi drugi oblici komunikacionih proizvoda pogodnih za distribuciju online.

Smjernice za prijavu i aplikacioni paket se mogu preuzeti OVDJE.

Rok za dostavljanje prijava je 30. januar/siječanj 2017. godine u 15:00 sati.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin