Poziv za članstvo u Alumni grupi ASuBiH

25 maj

Šta je ASuBiH Alumni grupa ?

Alumni grupa je neformalna grupa koja okuplja bivše članove Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini sa namjerom da pruže podršku aktuelnim članovima i aktivnostima organizacije. Prvi segment djelovanja grupe je mentorska pomoć i podrška u realizaciji određenih aktivnosti – aktivnosti koje su delegirane od strane Upravnog odbora ASuBiH-a. Drugi segment djelovanja Alumni grupe je osiguravanje finansijske podrške, odnosno članirana koje se uplati organizaciji kao podrška za realizaciju aktivnosti.

Alumni grupa se zasniva na dobrovoljnom članstvu u grupi i nema nikakve nadležnosti – djeluje isključivo savjetodavno.

Ko može biti član grupe ?

Član Alumni grupe može biti svaka osoba koja je bila član ASuBiH, ponašala se u skladu sa misijom i vizijom, te njegovala vrijednosti Asocijacije. Dobna granica za članstvo ne postoji, a članovi Alumni grupe mogu biti i srednjoškolci koji zbog drugihrazloga, ne mogu biti aktivni članovi Asocijacije. Ranije obavljana pozicija u Asocijaciji (član, član lokalnog tima, koordinator, član Upravnog odbora, predsjednik) ne donosi nikakav benefit u članstvu u Alumni grupi.

Formalno članstvo se definiše kroz uplatu članarina za jednu od kategorija:

Zaposlene osobe – minimalno 40,00 KM na godišnjem nivou
Nezaposlene osobe (uključujući studente i srednjoškolce) – minimalno 20,00 KM na godišnjem nivou
Uplata članarina se vrši najkasnije do 01.09. za tekuću godinu i prikupljena sredstva se predaju predsjedniku organizacije nakon Skupštine organizacije. Predsjednik i Upravni odbor su dužni da izrade izvještaj za utrošak sredstava iz prethodnog perioda koji dostavljaju Alumni grupi na uvid.

Kako postati član ?

Svaki bivši član ASuBiH-a se treba prvo javiti odgovornoj osobi za prijem novih članova u Alumni grupu kako bi dobio detaljne upute oko članstva, načina djelovanja i instrukcija za uplatu članarine.

Odgovorna osoba za članstvo u Alumni grupi je Amar Kundalić i sve zainteresovane osobe se mogu prijaviti na mail: [email protected] ili putem facebook-a.

Za članstvo u grupi može se prijaviti u toku cijele godine, a članarine se moraju uplatiti do 01.09. za tekuću godinu.

Pozivamo sve zainteresovane osobe da se prijave za članstvo u Alumni grupi i da na taj način podrže ASuBiH jer našim doprinosom organizacija se može razvijati na još bolji način.

Ako nikada niste bili član/ica organizacije, a imate veliku želju da podržite rad organizacije – nastavite pratiti web stranicu organizacije. Potrudili smo se napraviti platformu i za Vaše učešće. Uskoro više informacija.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments