Poziv za aplikacije na 4. Regionalni sastanak: Od budžetiranja do storytellinga

27 jun
Rok prijave 09.07.2017

Put ka uspjehu omladinskih organizacija

Izgradnja kapaciteta i regionalno umrežavanje organizacija iz Zapadnog Balkana I Moldavije

Zenica, Bosna i Hercegovina 03-09 septembar 2017

Opis projekta:

U Zenici će se od 3. do 9. septembra okupiti lideri omladinskih organizacija zemalja Zapadnog Balkana, Moldavije i Švicarske. Ovo će biti 4. Regionalni sastanak koji organizuje Švicarski omladinski savjet sa ciljem umrežavanjem nevladinih organizacija u regionu i njihovom razvoju.

Teme ovogodišnjeg sastanka će biti budžetiranje i prenošenje priča. Partneri na ovom projektu (Švicarski omladinski savjet i Naša djeca Zenica) su se odlučili za ove teme jer su održivost i kvalitetno predstavljanje omladinskog rada problemi sa kojima se susreću mnoge organizacije u regionu.

Pozadina:

Istočni projekat je dugogodišnji projekat koji vodi Nacionalni savjet mladih Švicarske uz podršku Švicarske agencija za razvoj i suradnju. Istočni projekat podržava nevladine organizacije iz Istočne evrope i Balkana od 1990. godine i trenutno surađuje sa organizacijama iz država koje nisu članice EU. Švicarski savjet facilitira sastanke i razmjenu između mladih iz Švicarske i Balkana kako bi razvili zajedničke projekte i unaprijedili život u zajednici.

Tema:

Ovogodišnje izdanje regionalnog sastanka će se fokusirati na dvije stvari: Predstavnicima organizacija će biti predstavljeni alati za što uspješniji fundraising i finansiranje da bi se ojačali kapaciteti organizacija. S druge strane, radićemo i na storytellingu, kako bi organizacije dobile i potrebnu vidljivost. Ova dva aspekta omladinskog rada su ključna za uspješno vođenje organizacije i sa njima ćemo pomoći nevladinim organizacijama da uspješnije funkcionišu i budu bolje predstavljeni u javnosti.

Ovaj sastanak će također biti odlična prilika za volontere i osoblje omladinskih organizacija Zapadnog Balkana, Švicarske i Moldavije da se upoznaju i podijele iskustva. Ovakvi sastanci su u prošlosti vodili do inovativnih, zajedničkih projekata te vjerujemo da će i tako biti i ovaj put.

Teme na kojima će se raditi u toku sastanka:

Finansije: Predstavnicima nevladinih organizacija ćemo predstaviti osnove budžetiranja I vođenja projekata – kako sastaviti budžet koji je jasan, u skladu sa potrebnim kriterijima i cost-effective.

Fundraising: Fundraising je ključan za održivost I normalno funkcionisanje omladinskih organizacija. Predstavnicima organizacije će biti predstavljeni načini kako doći do sredstava na duži period, na koji način doći do odgovarajućih grantova I kako na njih aplicirati.

Storytelling: Kroz prenošenje priča ćemo učesnicima prenijeti primjere dobre prakse kako da svoj rade predstave na što bolji način. Također, objasniti ćemo im kako da utječu na što veći broj ljudi i na koji način da prošire utjecaj svojih projekata. Ovaj dio sastanka će biti interaktivan i većina prezentacija će biti zasnovana na iskustvu govornika.

GDJE I KADA

Bosna i Hercegovina (Zenica), septembar 3-9, 2017.

Švicarski nacionalni savjet mladih će voditi dio sastanka o finansiranju i fundraisingu, dok će članovi Naša djeca Zenica biti zaduženi za vođenje sastanaka o prenošenju priča.

Za logistički dio sastanka će biti zadužen Aldin Vrškić iz Udruženja za brigu i opšta prava djeca “Naša djeca” Zenica.

Cijeli sastanak će moderirati Sophie Neuhaus, predstavnica Nacionalnog savjeta mladih Švicarske.

UČESNICI NA SASTANKU:

 Učesnici trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije:

  • Biti član jedne od organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Srbije ili Švicarske
  • Biti između 18 i 30 godina
  • Biti zainteresovani za temu sastanka
  • Biti spremni za rad u toku sastanka ali i u pripremnom period
  • Poznavati radni jezik (Engleski)

Selekcija učesnika:
Selekciju učesnika će zajedno vršiti Švicarski omladinski savjet i Naša djeca Zenica prema gore određenim kriterijima. Geografski položaj i ciljevi organizacija će biti razmatrani u toku selekcije. Svi kandidati će biti obaviješteni o odluci do kraja jula.

Ukupan broj učesnika: 24

Napomena: Jedna organizacija može nominovati maksimalno 2 učesnika

TEHNIČKI DETALJI

Švicarski omladinski savjet će u potpunosti finansirati sljedeće troškove:

Putne troškove do mjesta sastanka (maksimalan iznos 190 eura)
Smještaj (6 noći) i obroke u toku trajanja sastanka

Od odabranih učesnika se očekuje da dođu u Bosnu i Hercegovinu do 3. septembra i ostanu do 9. septembra poslijepodne. Ako to nije moguće, postoji mogućnost da ostanu još jednu noć u Zenici.

Prevoz sa aerodroma do mjesta sastanka će biti obezbjeđen od strane organizatora ovog sastanka.

Radni jezik: Engleski

Osiguranje: Organizatori ne pokrivaju troškove putnog i zdravstvenog osiguranja za vrijeme sastanka

ROK ZA PRIJAVE:

Aplikaciona forma treba biti poslana na [email protected] i [email protected], do nedjelje, 9. jula 2017, 23:59.

Kontakt:

Za dodatna pitanja u vezi sastanka i eventualne nejasnoće obratite se organizatorima Sophie Neuhaus [email protected] i/ili Aldin Vrškić [email protected]

Partneri

Istočni projekat je projekat Švicarske agencija za razvoj I suradnju (SDC) i impelentiran je od strane Nacionalnog savjeta mladih Švicarske.

Organizacija regionalnog sastanka je urađena u partnerstvu Nacionalnog savjeta mladih Švicarske i Udruženja za brigu i opšta prava djece “Naša djeca” Zenica.

APLIKACIONU FORMU MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin