Poziv organizacijama civilnog društva (OCD) za podnošenje prijedloga projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem

29 apr
Rok prijave 13.05.2019

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) III upućuje poziv organizacijama civilnog društva (OCD) za podnošenje prijedloga projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem.

Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a koji ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti.

Glavni cilj projekta na lokalnom nivou je da pomogne domaćim akterima u izradi i provedbi integrirane lokalne razvojne strategije. Također, nužna je i snažna participacija građana i lokalne zajednice, gdje organizacije civilnog društva predstavljaju važnu kariku u procesima informisanja i animiranja građana da aktivno učestvuju u razvojnim procesima, od utvrđivanja razvojnih potreba i prioriteta do nadgledanja nad provedbom razvojnih procesa i intervencija, rezultata i njihovih efekata na život građana.

U sklopu aktivnosti podrške na lokalnom nivou, ILDP želi kroz ovaj poziv podržati i razvoj kapaciteta OCD u partnerskim JLS sa ciljem jačanja aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procese upravljanja razvojem, kako bi im se omogućilo da se na adekvatan način uključe, proaktivno djeluju te analiziraju i izvještavaju/ informišu  o razvoju zajednice.

U sklopu ovog poziva će biti podržana tri projekta, gdje će se prvo rangirani projekat podržati sa 7,000 KM, a drugo rangirani projekat sa 4,500 KM te treće rangirani projekti sa 3,000 KM.

Način podnošenja prijave

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije civilnog društva (OCD), koje zadovoljavaju preduslove poziva, da učestvuju u otvorenom i konkurentnom procesu odabira projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem

Mole se organizacije civilnog društva (OCD, koje se prijavljuju na poziv, da dostave sve obavezne dokumente za prijavu, onako kako je to pojedinačno naglašeno u Smjernicama za podnosioce prijava. Aplikanti svoje prijave na učešće i dodatne dokumente treba da dostave u jednom originalnom primjerku i 1 kopiji A4 veličine,  te na CD-u ili USB-u.  putem preporučene pošte, privatne poštanske usluge ili lično na slijedeću adresu:
Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)
„Projekat integriranog lokalnog razvoja“ (ILDP III)
UN House
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sve prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom i pripadajućim Smjernicama, trebaju biti dostavljene najkasnije do 13.maja 2019. godine (ponedeljak), do 15:00 sati. Prijave na učešće podnešene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje.

Procurement Process : Other
Office : UNDP CO BIH – BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline : 13-May-19
Posted on : 24-Apr-19
Development Area : OTHER
Reference Number : 55097
Link to Atlas Project :
00091324 – Integrated Local Development phase III
Documents :
Obrazac projektnog prijedloga
Smjernice za podnosioce projektnih prijedloga OCD_II
Prilog I_Budzet
Prilog II_Izjava o partnerstvu
Prilog III_Administrativni podaci
Prilog IV_Finansijski podaci
Prilog V_Kontrolne liste
(Visited 103 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević