Poziv omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla

11 jul

Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla objavljuje:

STALNI POZIV

Omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla

Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registriran ured na području Grada Tuzla da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla.

„Omladinsko udruženje“, prema Zakonu, označava udruženje čije članstvo i organe upravljanja čine dvije trećine mladih, čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade, a koje se osniva, registrira, djeluje i prestaje postojati u skladu sa zakonom na osnovu kojeg je registrirano.

Međunarodna udruženja ne mogu dobiti status omladinskog udruženja ako nisu registrirana i u BiH.

Omladinska udruženja koja žele predlagati projekte za mlade ili biti član Vijeća mladih Grada Tuzla dužna su se upisati u spisak omladinskih udruženja Grada.

Zahtjev za upis u spisak podnosi se Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, nakon upisa udruženja u registar koji vodi nadležno ministarstvo pravde.

Zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje omladinskog udruženja. Zahtjev se prema vrsti podataka koji se unose, sastoji od tri dijela i to:

  1. a) podaci o omladinskom udruženju
  2. b) podaci o licu ovlaštenom za zastupanje i predstavljanje
  3. c) podaci o upravnom odboru i skupštini

Podaci koji su upisani u zahtjev moraju biti istovjetni sa odredbama Statuta, odlukama i zaključcima organa upravljanja omladinskog udruženja na koje se

odnose. Uz zahtjev za upis u spisak omladinskog udruženja prilažu se:

  • rješenje o registraciji
  • osnivački akt
  • statut

Prilozi se podnose u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Obrazac 1. se popunjava na računaru i može se preuzeti na web stranici Grada Tuzla: www.grad.tuzla.ba.

Zahtjev i propisanu dokumentaciju dostaviti na pisarnicu Grada Tuzla (Centar za pružanje usluga građanima) ili poslati preporučenom poštom na adresu:

GRAD TUZLA

Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

Ulica Zavnobih-a broj 11

75000 Tuzla

sa obaveznom naznakom:

JAVNI POZIV

omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla -„Ne otvarati“.

Ovaj Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Grad Tuzla i stalnog je karaktera.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnostiGrada Tuzla, direktno ili putem e-maila: [email protected].

 

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin