Poziv nezaposlenim osobama za učešće u programu obuke i stručnog usavršavanja u Mistral Technologies d.o.o.

3 nov
Rok prijave 01.12.2017

JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a za potrebe realizacije Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba, objavljuje Javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja u MISTRAL TECHNOLOGIES D.O.O.

U svrhu realizacije prvog specifičnog cilja Projekta iz tačke I ovog Javnog poziva “Povećanje mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih sa područja Kantona Sarajevo“, kompanija Mistral Technologies d.o.o., u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, poziva nezaposlene osobe sa evidencije nezaposlenih – Biro Novi Grad Sarajevo i Kantona Sarajevo, kao i ostale zainteresirane osobe koje trenutno nemaju poslovni angažman da se prijave za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja u trajanju od tri mjeseca.

Cilj provedbe obuke po ovom Javnom pozivu je usavršavanje u oblasti istog ili sličnog zvanja/zanimanja po programu Mistral Technologies d.o.o. i to:

  • Za petnaest (15) nezaposlenih osoba za obuku i usavršavanje u razvoju softvera gdje polaznici trebaju imati već postojeće poznavanje materije objektno orijentiranog programiranja.

Planirana sredstva za realizaciju Programa obuke i stručnog usavršavanja po ovom Javnom pozivu obezbjeđena su iz sredstava EU po Programu Međunarodne organizacije rada – ILO “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ u okviru implementacije Projekta iz tačke I ovog Javnog poziva. Tokom pohađanja obuke, polaznicima će biti obezbijeđena mjesečna finansijska naknada za topli obrok i kartu za prevoz sa pripadajućim porezima koja neće prelaziti 25% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodnoj godini.

iljna grupa po ovom Javnom pozivu su nezaposlene osobe registrovane u evidenciji, – Biro Novi Grad Sarajevo, odnosno Kantona Sarajevo, kao i ostale zainteresirane osobe koje trenutno nemaju poslovni angažman a posjeduju jedno od sljedećih zvanja/zanimanja:

  • SSS, VŠS, VSS sprema, tehnička ili dizajnerska zanimanja, kao i osobe koje dokažu stečene vještine kroz neformalno obrazovanje što će biti utvrđeno od strane Komisije iz tačke IV ovog Poziva;
  • poznavanje engleskog jezika (minimum B2 nivo), budući da se obuka u kompaniji odvija na engleskom jeziku

Ukoliko svi tehnički preduslovi budu ispunjeni i učesnik/ica uspješno prođe proces selekcije, prednost za učešće u Programu po ovom Javnom pozivu će imati nezaposlene osobe iz sljedećih ranjivih kategorija društva: žene, mladi, lica sa prebivalištem na teritoriji općine koje su pogođene poplavama 2014.godine, osobe sa invaliditetom i lica sa preko 2 godine koji se vode u evidenciji nezaposlenih.

Nezaposlene osobe iz ciljne grupe koje žele učestvovati u Programu obuke, dužne su u predviđenom roku dostaviti sljedeće:

1. Prijava (sastavni dio ovog Javnog poziva) ili samostalno popratno prijavno pismo na engleskom jeziku
2. Biografija sa dokazima o formalnom i neformalnom obrazovanju
3. Uvjerenje o nezaposlenosti iz evidencije JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili drugi vid uvjerenja da je osoba trenutno nezaposlena ili student
4. Izjava o davanju saglasnosti za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva

Rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu je 30 (trideset) dana od dana objave istog na oglasnim pločama kompanije Mistral Technologiesd.o.o. Sarajevo, zatim oglasnoj ploči i web stranici JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo.

Nezaposlena lica koja žele učestvovati u ovom Javnom pozivu, prijavu sa pratećom dokumentacijom šalju putem email-a na adresu: [email protected].

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti od strane Projekt koordinatora za realizaciju obuka za nezaposlene u Projektu iz tačke I ovog Javnog poziva na sljedeće kontakte: e-mail [email protected]; tel : 033/554-185) ili Šeficu upravljanja ljudskim potencijalima Mistral Technologies d.o.o. Amila Avdukić, [email protected].

Prijava na Javni poziv!

 

(Visited 20 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin