Poziv kantonalnim vijećima mladih u FBiH da se prijave za učešće u kampanji Stav za 5!

15 dec
Rok prijave 31.03.2018

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine poziva kantonalna vijeća mladih u FBiH da se prijave za učešće u kampanji Stav za 5!

Po javnom pozivu bit će odabrana tri kantonalna vijeća mladih u FBiH koji će biti nosioci projektnih aktivnosti te tri kantonalna vijeća mladih koji će biti partneri nosiocima aktivnosti.

Zašto se prijaviti

 • Odabrana kantonalna vijeća mladih će ugostiti treninge za mlade iz njihovog kantona na teme javno zagovaranje i lobiranje.
 • Odabrana vijeća mladih će zajedno sa VM FBiH raditi na organizaciji sastanaka sa kantonalnom Vladom i resornim Ministarstvom u cilju predstavljanja rada vijeća mladih i zagovaranja implementacije Zakona o mladima FBiH.
 • Odabrana vijeća mladih će delegirati najveći broj mladih na treninge i time doprinijeti jačanju vlastitih kapaciteta.
 • Sve troškove organizacije treninga (treneri, smještaj, prijevoz i hrana) će obezbijediti VM FBiH.
 • Predstavnici kantonalnih i lokalnih vijeća mladih će učestvovati u kreiranju online kampanje te u kreiranju kratkog filma o vijećima mladih u FBiH i njihovom značaju u radu sa mladima.

Aktivnosti partnera u kampanji

 • Organizacija treninga (smještaj, radni prostor, hrana i logistika)
 • Organizacija sastanaka sa predstavnicima Vlade i resornog Ministarstva.
 • Odabir učesnika za trening.
 • Učešće u kreiranju online kampanje i filma kroz suradnju sa predstavnicima srednjoškolaca (Asocijacija srednjoškolaca u BiH, Mreža savjeta/vijeća učenika BiH)

Kriteriji za prijavu

 • Kantonalno vijeće mladih je registrirano u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.
 • Kantonalno vijeće mladih je spremno raditi na organizaciji treninga te kreiranju online kampanje i filma.
 • Kantonalno vijeće mladih je spremno na suradnju sa predstavnicima srednjoškolaca.

U cilju prijave potrebno je dostaviti pismo namjere u kome su potvrđene stavke iz dijela o kriterijima te dostavljeno skenirano Rješenje Vijeća mladih.

Trajanje saradnje je od 01.11.2017. do 31.03.2018.

Sve prijave dostaviti najkasnije do 23.10.2017. na [email protected]

Ova kampanja za cilj ima povećati primjenu odredbi zakona o mladima Federacije BiH na lokalnom nivou, a kroz aktivnije učešće mladih i Vijeća mladih u procesima donošenja odluka.

Projekat finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Više informacija

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin