Poziv autorima za dostavljanje radova i učešće na konferenciji „Značaj i zaštita voda“

12 aug
Rok prijave 20.08.2017

Kluba studenata Fakulteta političkih nauka Banja Luka i Evropskog defendologija centra iz Banja Luke 28.09. 2017. godine organizuje stručno-naučnu konferenciju na temu „Značaj i zaštita voda“, a koja se realizuje u okviru projekta „Kap po kap“

Ovim putem dostavljamo poziv autorima za učešće u konferenciji, te da Vam predložimo neke orijentacione teme koje možete pronaći na sajtu

Radovi:

 • Jedan autor može prijaviti najviše dva rada – jedan kao prvi autor, a drugi kao koautor.
 • Radovi se dostavljaju u elektronskoj formi, na e-mail adresu: [email protected]
 • Zvanični jezici naučnog skupa i radova su: srpski (latinično pismo ili egleski jezik). Radovi su obima do 7 stranica A4 formata, pripremljeni prema uputstvu. Po dostavljanju radovi se recenziraju. Nakon pozitivnih recenzija radovi će se štampati u zborniku radova.

Značajni datumi:

 • Rok za dostavljanje radova: do 20. avgusta 2017. godine
 • Rok za obavještenje o prihvatanju radova: do 30. avgusta 2017. godine
 • Datum održavanja naučnog skupa: 28. septembar 2017. godine

Uputstvo za pisanje radova:

 • Оbim rada: do 7 stranica A4 formata
 • Jezik: srpski ili engleski
 • Format teksta: MS Word 2010 i stariji (*.docx; *.doc)
 • Font: Times New Roman Format stranice: A4 (210×297 mm)
 • Razmak između redova (Line spacing): jednostruki (single)
 • Margine: lijeva (left) 2,5cm, desna (right) 2,5cm, gornja (top) 2,5cm, donja (bottom) 2,5cm
 • Naslov rada: 14 pt., bold, centralno ravnanje (alignment centered), velika slova, jedan prored iznad i ispod naslova
 • Imena i afilijacije autora: 12 pt., centralno ravnanje (alignment centered), jedan prored ispod naslova. Autor za korespodenciju: jedan autor mora biti označen kao autor za korespodenciju.
 • Autor za korespodenciju je u obavezi da obezbijedi ažurirane podatke
 • Apstrakt: 200-300 riječi, 11 pt. potpuno ravnanje (alignment justified), jedan prored ispod afilijacija Ključne reči: odmah ispod apstrakta dati do 5 ključnih riječi.
 • Tekst rada: 12 pt., potpuno ravnanje (alignment justified)
 • Podnaslovi: 12 pt, bold, velika slova, centralno ravnanje, jedan prored iznad i ispod podnaslova, bez rednog broja
 • Citiranje: 10 pt., fusnote, u skladu sa metodom tekućih bilješki, odnosno prema standardima Čikago stila pisanja radova (The Chicago Manual of Style)
 • Literatura: 11 pt., sa rednim brojem ispred; referentni izvori se navode po abecednom redu, na kraju rada
 • Naslovi slika: 11 pt., italic, centrirano ispod slike
 • Naslovi tabela: 11 pt., italic, centrirano iznad tabele
 • Slike: prihvatljivi formati – TIF, GIF, JPG, BMP, WMF, CDR

Za sve dodatne informacije obratite se prof. dr Braci Kovačeviću na mail: [email protected]

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments