Postani internacionalni UN volonter

11 aug

Svake godine, oko 7500 kvalifikovanih i iskusnih žena i muškaraca 160 različitih nacionalnosti služe kao UN volonteri u 130 zemalja svijeta. To su profesionalci koji daju ključni doprinos miru i utiču na razvojne rezultate. UNV regrutuje osobe širokog raspona talenata, te nudi veliki broj različitih volonterskih prilika.

Koristi volontiranja sa UNV-om
Koristi volontiranja prevazilaze zaradu. Prije svega, to se odnosi na lično i profesionalno zadovoljstvo koje određena zaduženja nude UN volonteru. Volontiranje sa UNV-om može biti istodobno izazovno i ispunjavajuće iskustvo koje od vas zahtijeva da upotrijebite svoje vještine u novom kontekstu. Dok prenosite svoje znanje na druge istovremeno možete steći i bolje razumjevanje određenog problema.

Zauzvrat, imate pravo na sljedeće beneficije:
– subvencija za smještaj, računa se prema trajanju zadatka i isplaćuje se na početku angažmana,
– volonterska naknada za život za pokrivanje osnovnih životnih troškova, a isplaćuje se svakog mjeseca,
– pokriveni troškovi puta na početku i kraju angažmana, ukoliko je mjesto rada drugačije od mjesta stalnog prebivališta,
– životno, zdravstveno i osiguranje za trajni invaliditet,
– godišnji odmor, i
– naknada za selidbu, računa se prema trajanju angažmana i isplaćuje se nakon uspješno obavljenog zadatka.

Dvije trećine UN volontera služi širom svijeta u zemaljama u razvoju ili u tranziciji, ili i sami dolaze iz takvih zemalja. Građani BiH sa traženim specijalističkim vještinama takođe mogu služiti u inostranstvu kao internacionalni UN volonteri.

UN volonteri imaju različite uloge. Oni se regrutuju za razvojne programe, a sve više i u misijama održavanja mira, humanitarne pomoći i podrške UN-u u izbornim procesima.

UNV održava spiskove kandidata sa relevantnim iskustvom u ovim sektorima. Spisak pokriva više od 100 profesionalnih kategorija uključujući, na primjer, programe/projekte razvoja, administracije, komunikacija, razvoja zajednica, demobilizacije i reintegracije, prevencije katastrofa, humanitarne i civilne poslove, inžinjerstvo, okoliš, HIV/AIDS, medicinu, ljudska prava, logistiku i izbornu podršku.

Za više informacija o tome kako kako postati UN volonter i kako aplicirati, kontaktirajte:
Sjedište Volontera Ujedinjenih naroda
Postfach 260 111
D-53153 Bonn, Germany
Telefon: +49-228-815-2000
Fax: +49-228-815-2001
Email: [email protected]
https://www.unv.org/become-volunteer

Nakon primitka, vaša aplikacija biće procjenjena. Ukoliko budete uključeni na spisak podesnih kandidata, vaš profil će se dalje uporediti sa upražnjenim mjestima UN volontera na terenu.

Preporučujemo vam da kontaktirate UNV ured u Sarajevu kako bismo vam pomogli da utvrdite da li ste kvalifikovani da postanete internacionalni UN volonter.

Osnovni zahtjevi
Od 1971. godine, više od 30.000 UN volontera radilo je u 160 zemalja svijeta. UN volonteri su profesionalci koji igraju ključne uloge u razvojnim projektima. Minimalni uslovi koje morate ispunjavati da biste postali UN volonter su:
– stečena univerzitetska diploma ili diploma višeg tehničkog obrazovanja,
– nekoliko godina relevantnog radnog iskustva,
– najmanje 25 godina starosti (ne postoji maksimalna starosna granica),
– dobro poznavanje bar jednog od tri zvanična jezika UN-a: engleskog, francuskog i španskog,
– velika posvećenost vrijednostima i principima volonterizma,
– sposobnost rada u multikulturalnom okruženju,
– sposobnost prilagođavanja teškim životnim uslovima,
– dobre međuljudske i organizacione vještine,
– prethodno iskustvo u volontiranju i/li radno iskustvo u zemljama u razvoju je prednost.

Nacionalni UN volonter
Kao građanin Bosne i Hercegovine imate mogućnost da služite u svojoj zemlji kako bi podržali inicijative izgradnje domaćih kapaciteta, te olakšali povezivanje i razmjenu informacija na lokalnom nivou.

Kvalifikovani kandidati imaju:
– najmanje 25 godina starosti,
– univerzitetsku diplomu ili relevantno radno iskustvo,
– najmanje 2-3 godine stručnog radnog iskustva,
– dokazanu posvećenost volontiranju i/li prethodno volontersko iskustvo,
– dobro radno poznavanje engleskog jezika,
– državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Zapošljavanje UN volontera se vrši na nivou državnog ureda. Zainteresovani i kvalifikovani kandidati trebaju kontaktiraju državni ured UNV-a u Bosni i Hercegovini kako bi se informisali o dostupnim prilikama. Napominjemo da se prijave za nacionalnog UN volontera Bosne i Hercegovine ne šalju preko UNV sjedišta.

Druge prilike za volontiranje
Prvo mjesto na kojem trebate tražiti volonterske prilike je vaša zajednica. Raspitajte se o lokalnim inicijativama i grupama, i saznajte o problemima i projektima koji bi mogli mogli imati koristi od vašeg entuzijazma i viška para ruku.

Saznajte koje su lokalne organizacije ili da li u vašoj sredini postoji lokalni volonterski servis, te gdje i kako možete volontirati kako bi pomogli pojedincima i organizacijama kojima je ta pomoć potrebna.
Ukoliko želite podijeliti svoje vještine i znanje sa ljudima u nekoj drugoj zemlji, potražite informacije o organizacijama u vašoj zemlji koje regrutuju volontere za angažman u inostranstvu. Volonterski programi u inostranstvu razlikuju su prema trajanju, vrsti, traženim kvalifikacijama i svrsi.

Širok raspon volonterskih prilika vam može biti dostupno, a snalažljivost, upornost i znatiželja će vam pomoći da nađete ono što vam najviše odgovara.

Odličan izvor informacija o volonterskim prilikama je World Volunteer Web (www.worldvolunteerweb.org) gdje možete naći pregršt informacija i resursa koji se odnose na volontiranje širom svijeta, a mogu se koristiti za kampanje, zagovaranje i povezivanje. Ova stranica takođe je globalna centralna tačka za obilježavanje Međunarodnog dana volontera koji se slavi širom svijeta 5. decembra.

UNV Služba za online volontiranje je platforma preko koje volonteri stupaju u kontakt sa organizacijama širom svijeta. Stotine volonterskih prilika dostupno je na www.onlinevolunteering.org, što omogućava volonterima da se putem interneta angažuju u razvojnim aktivnostima i pružaju online podšku radu lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija, vlada i agencija Ujedinjenih naroda. Napominjemo da online volonteri nisu UN volonteri.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin