Postani član Corps Diplomatique klub redakcije

23 nov

Corps Diplomatique klub Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (CD klub – FPN) poziva sve zainteresirane studente i studentice koji žele da pišu iz oblasti međunarodnih odnosa, diplomatije, europskih integracija ili bilo koje druge teme iz svijeta, da se prijave i postanu član/ic r edakcije CD Reporta. Uz svakondevni trening, rad i druženje steknite nova znanja, vještine i uvežite se s ostalim budućim istraživačima i novinarima.

CD Report je projekat koji je nastao nakon održavanja prvog Univerzitetskog UN modela u Bosni i Hercegovini u aprilu ovegodine, gdje su studenti izrazili želju da CDMUN Report postane mjesečni časopis sa web platformom, i gdje će studenti imati priliku razvijati svoje vještine pisanja, istraživanja i svoje misli podjeliti sa publikom.

Corps Diplomatique klub Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (CD klub – FPN), okuplja studente i studentice Odsjeka za politologiju koji su zainteresirani za dodatnu edukaciju, unaprjeđenje znanja, vještina iz oblasti diplomatije, međunarodnih odnosa, euroatlantskih integracija. U vidu vannastavne edukacije klub organizuje predavanja, praktične aktivnosti u obliku simulacija, radionica, seminara, diskusije, okruglih stolova i CD studentskog lista.

Osnovna ideja je unijeti praktični segment u studij politologije. U sklopu Odsjeka postoji i Debatni CD klub, gdje studenti razvijaju vještine pregovaranja, debatiranja i javnog nastupa. Aktivnosti studentskog “Corps Diplomatique kluba” na Fakultetu političkih nauka usmjerene su na razvoj praktične dimenzije nastave u oblasti međunarodnih odnosa. Posljednju deceniju FPN vrlo intencionalno razvija studij međunarodnih odnosa, najprije na postdiplomskom, a sada i na kombiniranom dodiplomskom i master studiju po bolonjskom principu 3+2.

Nije dovoljno biti najstariji i najbolji, potrebno je konstantno investirati u razvoj kvaliteta studija. Mi kontinuirano radimo na inovacijama i ažuriranjima sadržaja u nastavi i u literaturi, slijedimo prakse najboljih u ovoj oblasti, ali razvijamo i sopstvene, originalne načine rada koji našim sudentima i studenticama omogućavaju da steknu znanja na evropskom nivou, ali i relevantna iskustva u kojima ta svoja znanja mogu testirati i pokazati. Studentski CD klub je vannastavna studentska aktivnost, ali komplementarna s ciljevima studija.

Prijaviti se možete na linku.

 

(Visited 256 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments