Poslovni akcelerator 2018: Prilika za mala i srednja preduzeća u BiH

19 mar

Smatrate da imate kvalitetan proizvod/uslugu koja može da konkuriše na međunarodnom tržištu? – Prijavite se na program za internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća!

Švedska konsultantska kompanija, SEEBA, organizuje intenzivan program edukacije za mala i srednja preduzeća iz BiH koje imaju potencijal i ambiciju za dalje širenje proizvodno-prodajnog portfolia i tržišta.
Interaktivni program poslovnog akceleratora je baziran na švedskim poslovnim metodama razvoja koje koriste kompanije poput Spotify, Volvo. Ovaj model sadrži najnovije tehnologije i trendove kako bi kompanijama omogućili jako dobro pozicioniranje brand-a kao i prodor na međunarodnoj inovativnoj sceni.

Zašto se prijaviti na Akcelerator program?

Ukoliko ste spremni da ostvarite puni potencijal Vaše kompanije na međunarodnom tržištu ili planirate da širite svoje proizvodne kapacitete sa inovacijama koje prate potrebe današnjeg tržišta, Akcelerator program je prilika da dobijete konkuretno znanje od respektabilnih stručnjaka u ovoj oblasti koji će Vas voditi kroz proces daljnje komercijalizacije kao i internacionalizacije Vašeg poslovnog modela.

Od čega se sastoji program?

Screening proces: Screening i odabir kompanija za ulazak u program. Kompanije će imati ekskluzivni pristup “SEEBA Poslovnom Akceleratoru ” gdje će unaprijediti svoje vještine primjene najsavremenijih alata i tehnologija kao podrška razvoju vlastitog biznisa. Na taj način dobit će uvid u najbolje međunarodne prakse iz oblasti marketinga, poslovnog menadžmenta i inovativne tehnologije.

Komponenta 1 – Učesnici će proći kroz set od 10 treninga kao i transfer znanja od iskusnih poduzetnika iz Skandinavije i Švicarske sa dugogodišnjim iskustvom rada sa internacionalnim kompanijama. (“Hands on” pristup kroz intenzivan rad u malim grupama od 5 učesnika )

Komponenta 1 je podijeljena u 4 modula:
M1: Internacionalizacija poslovnog modela
M2: Izvozna kalkulacija
M3: Digitalni biznis
M4: Digitalni marketing

U ovoj fazi će se definisati validnost i potencijal kao i daljni razvoj poslovnog modela kompanija.

Komponenta 2 – Ova komponenta se sastoji od serije jedan na jedan mentoring sesija. Kroz
direktnu interakciju kao i individualan pristup SEEBA eksperata i mentora, kompanije će
moći identifikovati pojedinačne izazove kao i načine kako da prevaziđu prepreke ka
njihovom daljnjem razvoju. Za učesnike će biti pripremljena prezentacija koja sadrži analizu njihove kompanije kao i daljnjim preporukama za rad.

Ovaj projekat je sufinansiran od strane SEEBA i Challenge to Change projekta (C2C). Učesnici snose samo jedan dio troškova. Iznos kotizacije za kompanije koje budu prošle finalni krug selekcije za ucešće u Akcelerator programu je 1000,00 EUR. Program će se održati u opremljenim i ekskluzivnim prostorijama Digital Business Space upskilling centra. Jedan dio programa će se odvijati online.

Za više informacija o projektu i instrukcijama za prijavu, posjetite SEEBA.

Prijavite se ovdje.

Više informacija

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments