Politička akademija Boris Divković

23 okt

Politička akademija Boris Divković

19-22. novembar, 2015, Sarajevo

Fondacija Boris Divković će od 19. do 22. novembra 2015. godine održati drugu političku akademiju. Politička akademija Boris Divković je obrazovni program za mlade političare/ke, studente/ice političkih i drugih društvenih nauka i predstavnike/ce nevladinih organizacija koje se bave političkom participacijom mladih i odgovornim politikama u Bosni i Hercegovini.

Cilj rada akademije jeste obrazovanje koje će pripremiti mlade ljude za političko djelovanje, promovišući ideju dijaloga, te moralne i odgovorne politike. Akademija će se sastojati od četiri modula: Politički sistem BiH (institucije i nivoi vlasti, političke ideologije, izborni zakon, EU integracije,Odgovorna politika (odgovorno budžetiranje, zaštita životne sredine, ljudska prava, politička participacija žena), Religija, društvo i politika(utjecaj religije i vjerskih zajenica na politički život BiH, obrazovni sistem i etnička diskriminacija, suočavanje sa prošlošću); Zagovaranje i javni nastup (zagovaranje na različitim nivioima vlasti, mediji i politika, vještine nastupa i medijska promocija).

U sklopu Akademije učesnici/ce će pisati istraživačke radove na jednu od tema zastupljenih u programu. Radovi će biti objavljani u zborniku radova polaznika/ca Političke akademije Boris Divković pod nazivom Odgovorna politika u BiH.

Nakon sudjelovanja na Akademiji polaznicima/ama će biti dodijeljeni certifikati.

Kako se prijaviti?

Prijava se sastoji od kratke biografije (koja uključuje podatke o formalnom i neformalnom obrazovanju, radnom iskustvu, volontiranju) i motivacionog pisma (maksimalno jedna strana koja sadrži razloge prijave, da li je osoba koje se prijavljuje aktivan/na član/ica političke stranke ili nevladine organizacije i na koji način je uključen/a u politički život te koji su planovi za dalji angažman). Prijave se šalju do 1. novembra na adresu: [email protected]. Ukoliko imate pitanja vezana za održavanje Akademije takođe možete pisati na ovu adresu.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin