Pod lupom: Konkurs za angažovanje „istraživača/ica-saradnika/ca“ – 3 pozicije

12 feb
Rok prijave 21.02.2016

Koalicija ”Pod lupom” je raspisala javni konkurs za angažovanje „istraživača/ica-saradnika/ca“. Konkurs ističe 21. februara 2016. godine.

Konkurs za angažovanje „istraživača/ica-saradnika/ca“: 3 pozicije

Lokacija: Bosna i Hercegovina

Prijave poslati do: 21.02.2016. godine (do 23:59 sati)

Osnovne informacije

Koalicija za slobodne i poštene izbore ,,Pod lupom“ objavljuje konkurs za angažovanje „istraživača/ica-saradnika/ca“ (3 pozicije) na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca u periodu mart – maj 2016. godine. Istraživači/ce-saradnici/e će biti dijelom radne grupe kojom rukovodi pravni savjetnik Koalicije.

Koalicija „Pod lupom“ okuplja šest nevladinih organizacija iz BiH koje aktivnim zalaganjem i radom u oblasti izbora i izbornog zakonodavstva doprinose slobodnim, poštenim i demokratskim izborima, te unapređenju izbornog procesa.

Opis posla

Svrha formiranja radne grupe je istraživanje iz oblasti izbornog zakonodavstva najmanje 40 država članica OSCE-a, sa posebnim naglaskom na zemlje regiona.

Očekivani proizvod radne grupe je izrada najmanje 3 komparativne analize u prepoznatim prioritetnim oblastima izbornog zakonodavstva, njihovo objedinjavanje u jedan dokument, te ustupanje istraživanja javnosti i relevantnim institucijama.

Angažman članova i članica radne grupe je po ugovoru o djelu za koji je predviđena mjesečna naknada. Dodatno, putni troškovi, troškovi noćenja, dnevnice za putovanja i telefonski troškovi će takođe biti pokriveni. Sedmično opterećenje članova i članica radne grupe neće prelaziti 20 sati.

Od istraživača/ica-saradnika/ca se očekuje:

Prisustvo na inicijalnom sastanku radne grupe u Glavnom uredu Koalicije u Sarajevu nakon formiranja radne grupe;

 • Prisustvo na mjesečnim sastancima radne grupe na lokaciji po dogovoru grupe;
 • Redovno učešće na sedmičnim sastancima grupe putem Skype-a;
 • Učešće na dodatnim sastancima po potrebi i dogovoru grupe i Koalicije i
 • Blagovremeno izvršavanje istraživačkih zadataka.

Pravni savjetnik Koalicije priprema i dostavlja članovima i članicama radne grupe materijale sa detaljnim  uputama za rad.

Uslovi 

Kandidati i kandidatkinje trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Imati završen fakultet ili biti studenti/ce završnih godina Pravnog ili Fakulteta političkih nauka;
 • Poželjno iskustvo/raniji angažman na projektima u vezi sa političkim uređenjem, izborima, iskustvo na posmatranju izbora, i sl.;
 • Poželjno iskustvo/raniji angažman u projektima istraživanja;
 • Izražen interes za unapređenje ličnih znanja o izbornom procesu;
 • Izražene analitičke sposobnosti i interes za istraživanja;
 • Spremnost na rad u timu, spremnost na putovanja unutar BiH;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika (čitanje, pisanje, govor) i
 • Odlično poznavanje rada na računaru i pristup internetu.

Prijave poslati na [email protected] ili na adresu Koste Hermana 11, 71000 Sarajevo. Prijava treba sadržavati kopiju diplome, odnosno indeksa na kojoj se vide lični podaci i posljednji ovjereni semestar, CV (najviše 3 stranice teksta) i pismo motivacije (najviše 1 stranica teksta). Kandidati i kandidatkinje koji uđu u uži krug za izbor biće pozvani na intervju. Svi kandidati  i kandidatkinje će biti obaviješteni o ishodu konkursa.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin