Početak EU Programa za profesionalni razvoj mladih državnih službenika sa Zapadnog Balkana 2016.

20 sep
Rok prijave 25.09.2016

Evropska Komisija i British Council objavljuju javni poziv za podnošenje prijava za učešće u EU Projektu za obuku mladih državnih službenika sa Zapadnog Balkana.

EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans je pilot-projekat regionalnog programa direktne obuke s komponentom razmjene namijenjenog mladim državnim službenicima iz šest zemalja Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija (FYROM), Kosovo*, Srbija i Albanija). Program trenutno vodi Evropska komisija a implementira ga British Council.

Prijave se primaju od 15. septembra 2016. do 25. septembra 2016. godine. Uspješnim kandidatima pruža se mogućnost pohađanja intenzivne petnaestodnevne obuke na Sciences Po, pariškom institutu za političke studije (Francuska). Obuka iz oblasti javne politike i upravljanja (Executive Certificate in Management and Public Policy) osmišljena je s ciljem izgradnje profesionalnih kapaciteta i pripreme naredne generacije rukovodećeg kadra javne uprave i kreatora javnih politika, onih koji će voditi proces pristupanja EU u šest zemalja Zapadnog Balkana.

Drugi dio projekta predviđa učešće u dvosedmičnom programu razmjene čiji je cilj promocija regionalne saradnje javnih uprava tokom procesa integracija u EU kroz uspostavljanje prekograničnih veza između budućih lidera i aktera promjene. Radni jezik programa je isključivo engleski. Za oba segmenta programa, tj. direktnu obuku i razmjenu, biće odabrano maksimalno 30 učesnika (za svaku zemlju regije raspoloživo je do pet mjesta). Poziv se odnosi na državne službenike srednjeg rukovodnog kadra (kako je specificirano u Poslovniku o radu objavljenom 15. septembra 2016. http://Eu4wb6.com/).

Kandidati moraju biti:

  • državni službenici s dvije do pet godina radnog iskustva u javnoj upravi jedne od šest zemalja Zapadnog Balkana.
  • državni službenici uključeni u oblikovanje politika i strateško planiranje u okviru sljedećih institucija: Kabinet predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske i Ured Vlade Federacije BiH za evropske integracije.
  • građani s važećim pasošem / putovnicom izdatim u nadležnom tijelu jedne od šest zemalja Zapadnog Balkana. Pasoš / putovnica moraju biti izdati u onoj zemlji u kojoj podnosilac prijave radi kao državni službenik. Pasoš / putovnica izdati u drugoj zemlji nisu prihvatljivi.
  • visokoobrazovani (s validnom univerzitetskom i/ili magistarskom diplomom)
  • kandidati moraju tečno govoriti engleski jezik: nivo kompetencije (B2) ili viši. Kandidati koji već imaju validan certifikat TOEFL / IELTS ne učestvuju u drugoj fazi selekcije (testu engleskog jezika) ukoliko taj certifikat potvrđuje najmanje isti nivo znanja kao gore traženi (B2 ili ekvivalent).
  • slobodni za putovanje i boravak u inostranstvu tokom perioda od oktobra 2016. do marta 2017.

Sve dodatne informacije o pravilima i izbornim kriterijima EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans dostupne su na Internetu a kandidati ih prije podnošenja prijave moraju pročitati i razumjeti. Proces prijavljivanja je u toku, a krajnji rok za prijem prijava je 18:00 sati, 25. septembra 2016. godine.

Detaljne informacije na: http://Eu4wb6.com/

Napomena: Realizacija ovog programa zavisi od raspoloživosti finansijskih sredstava EU kojima upravlja Evropska komisija

“EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans” finasira EU. Projektom upravlja EK a implementira ga British Council.

 

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin