Plavi telefon: Poziv za organizacije civilnog društva

15 dec
Rok prijave 31.01.2016

Pozivamo sve zainteresovane organizacije civilnog društva, čije su misija i aktivnosti usmjerene na problem zaštite prava djece, da nam pošalju pismo interesa do 31.01.2016. godine, na imejl [email protected] radi ostvarivanje saradnje i/ili partnerstva u svrhu promocije i/ili širenja usluge besplatne savjetodavne linije za djecu u BiH, pod nazivom Plavi telefon.

Plavi telefon, savjetodavna linija za djecu i mlade, je linija koja funkcioniše kao jedna od usluga Udruženja Nova generacija. Linija je otvorena 18.02. 2013. godine i radi svakog radnog dana od 9:00 do 17:00 časova. Pozivi ka Plavom telefonu su besplatni sa svih operatera i fiksne i mobline telefonije u cijeloj BiH, a informacije koje pozivaoc da su povjerljive i anonimne.

Na liniji rade studenti humanističkih nauka koji prolaze 40 sati obuke kako bi se obučili iz oblasti savjetodavnog rada na telefonu, asertivne komunikacije i imali dovoljno vremena za vježbu i pripremanje za rad. Savjetnicima je omogućena redovna supervizija i doedukacije iz različitih oblasti kojima se unaprjeđuje spremnost za savjetodavni rad sa djecom koja se javljaju sa različitim problemima.

Do septembra tekuće godine je bilo upućena preko 1400 poziva, dok je 861 bilo servisirano.

Tokom ove dve godine je urađena nedovoljna promocija po osnovnim školama Banjaluke, Prijedora, Modriče, Gradiške, Drvara i Trebinja. Budući da je dve trećine poziva upućeno od strane djece, broj ovih poziva pokazuje da postoji realna potreba za ovakvom linjom u BiH i da je potrebno da što veći broj djece zna za nju i za svrhu kojoj je namijenjena. Više o Udruženju možete naći na internet stranici  www.novageneracija.org, a o Plavom telefonu na stranici  www.plavitelefon.ba.

Plavi telefon je članica mreže „Child helpline international Foundation (CHI)“. CHI je globalna mreža koja povezuje 192 linije za djecu u 145 zemalja svijeta, koje zajedno primaju preko 14 miliona kontakata godišnje od strane djece i mladih koji imaju potrebu za njegom i zaštitom. CHI podržava stvaranje i osnaživanje nacionalnih besplatnih linija za djecu širom svijeta, i korišćenje informacija i znanja dobijenih kroz rad na liniji za djecu u cilju isticanja nedostataka u sistemu zaštite djece i zagovaranja za prava djece. U saradnji sa CHI, Plavi telefon ima planove za proširenje dostupnosti linije i rada na prevenciji nasilja nad djecom, te u tom cilju tražimo organizacije koje bi sa nama u partnerstvu radile na postizanju ovih ciljeva.

Cilj nam je da svako dijete u BiH zna za postojanje ove linije i da linija bude dostupna 24/7 (radeći sa jedne ili više lokacija u BiH). Smatramo da je savjetodavna besplatna linija značajan resurs za djecu i želimo da u saradnji sa drugim organizacijama napravimo plan na nivou BiH na koje načine bi se ovi ciljevi mogli ispuniti i koja bi bila uloga pojedinačnih organizacija u tome.

Partnerstvo bi bilo usmjereno na:

 • Identifikovanje mogućnosti pružanja usluge linije za djecu na nacionalnom nivou BiH
 • Identifikovanje mogućnosti da se usluga linije za djecu pruža od strane više organizacija, naslanjajući se na rad Plavog telefona
 • Identifikovanje mogućnosti pružanja nacionalne linije za djecu u BIH, kroz rad Plavog telefona ali promociju od strane partnerskih organizacija širom BiH kako bi se omogućilo da linija bude dostupna za svu djecu u BiH.

Organizacije koje su zainteresovane za saradnju i vide svoju ulogu u ostvarivanju navedenih ciljeva treba da nam pošalju pismo interesa koje treba da sadrži sljedeće elemente:

 • naziv organizacije, datum i mjesto registracije;
 • struktura organizacije, broj, status i zanimanje angažovanog osoblja, odgovorna osoba;
 • implementirani projekti (donatori) u posljednje dvije godine sa rezultatima i indikatorima koji ukazuju da su provedene aktivnosti usmjerene na temu prevencije i i zaštite prava djece;
 • da li je organizacija članica nekih mreža sa fokusom na zaštitu i unapređenje položaja djece unutar ili van granica BiH i kojih;
 • gdje vidite ulogu vaše organizacije u ostvarivanju navedenih ciljeva Plavog telefona.

Kriterijumi za organizacije koje su zainteresovane u pružanju podrške samo kroz promotivne aktivnosti:

 • Da organizacija ima iskustva u sprovođenju različitih promotivnih aktivnosti, kampanja, zagovaranja i da je postigla značajne rezultate u tome;
 • da su promotivne aktivnosti usmjerene na BiH.

Kriterijumi za organizacije koje su zainteresovane samo za aktivnosti proširenja dostupnosti rada linije:

 • Da je organizacija svojom misijom i aktivnostima usmjerena na rad sa djecom u riziku;
 • Da organizacija radi direktno sa djecom najmanje dvije godine u pružanju psihosocijalne podrške djeci;
 • Da organizacija ima iskustva rada sa volonterima i da ima kapacitete za organizovanje punoletnih volontera;
 • Da ima prostornog kapaciteta za organizovanje usluge telefonskog savjetovanja.
(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin