Peti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

22 avg
Rok prijave 04.10.2019

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 4. oktobar 2019. godine.

Direkcija za evropske integracije BiH – Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen Peti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 4. oktobar 2019. godine.

  • Poziv je otvoren za aplikacije koje se odnose na sufinansiranje radova i nabavku opreme za infrastrukturne projekte iz oblasti transporta, energije, okoliša, i socijalnog sektora ukoliko u WBIF sektoru za koji se aplicira postoji usvojena cjelodržavna strategija i Jedinstvena lista sektorskih infrastrukturnih projekata.
  • Za sektor transporta biće prihvatljive isključivo aplikacije za projekte koji se nalaze na Osnovnoj mreži (Core Network) i koji su uvršteni u Jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP) Bosne i Hercegovine.
  • U sektoru energije (ukoliko bude ispunjen osnovni uslov koji se tiče usvajanja Jedinstvene liste sektorskih infrastrukturnih projekata) bit će prihvatljive one aplikacije u kojima je demonstriran regionalni uticaj/učinak, osim aplikacija vezanih za pametne energetske mreže (eng. Smart Grids) u prenosu i distribuciji, te pametnih mjerača, koje ne moraju ispunjavati navedeni uslov
  • Projekti moraju biti visokog stepena zrelosti i prioritetni za implementaciju
  • Zahtjev za grant sredstvima treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (pored dosad uključenih međunarodnih finansijskih institucija-Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investicijska banka, Razvojna banka Vijeća Evrope, Njemačka razvojna banka, punopravne članice WBIF-a su postale i Francuska razvojna agencija, te Svjetska banka), uz razmotrene finansijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena vodeća međunarodna finansijska institucijamora izraziti interes/podršku aplikaciji koja se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije
  • Zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je uključivanje relevantnih ministarstava finansija u izradi aplikacije

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje uključujući i format grant aplikacije se mogu naći u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan: www.wbif.eu.

Za podršku i informacije pri izradi aplikacija:

WBIF Ured u BiH:

E-mailaleksandra.ploco@ificoord.eu

(Visited 93 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević