Osmisli upisnu kampanju i osvoji ipad air i druge nagrade!

7 apr
Rok prijave 08.05.2017

Učesnici treba da osmisle kratku upisnu kampanju u kojoj će upoznati svoje prijatelje i srednjoškolce/maturante sa studijem na Komunikološkom koledžu u Banjaluci. U takmičenju mogu učestvovati srednjoškolci i studenti iz BiH.

U jednoj kampanji mogu učestvovati najviše 3 osobe (nosilac kampanje i 2 saradnika/saradnice).

Šta trebate uraditi?
1. PLAN KAMPANJE – pretražite sajt Komunikološkog koledža u Banjaluci i u kratkom sastavu napišite najvažnije informacije koje ćete dati
srednjoškolcima o upisu na Koledž (300-500 riječi) i odredite termine i mjesto
prezentacije i razgovora sa prijateljima
2. SLOGAN – osmislite slogan koji odražava studij na Koledžu (u 2-5 riječi); uvrstite
slogan u vaš plan i u prezentaciju
3. PREZENTACIJU – održite usmenu ili usmenu i vizuelnu prezentaciju koja sadrži
informacije iz vašeg plana kampanje (o studiju i studijskim programima na Koledžu)
pred vašim razredom ili grupom od 20 srednjoškolaca, i snimite vašu prezentaciju (15- 25 minuta)
4. RAZGOVOR SA PRIJATELJIMA KOJI PLANIRAJU DA STUDIRAJU – pitajte vaše
prijatelje šta će upisati, gdje će studirati, zašto su baš to izabrali/između čega se
dvoume, šta je presudno za njihovu odluku, opišite im ukratko studij i studijske
programe na Koledžu, i snimite taj razgovor (10-15 minuta)
Slogan, prezentacija i razgovor treba da na zanimljiv i originalan način predstave
osobine i prednosti oblasti i načina studiranja na KF. Mogu da budu na bilo kom jeziku i
pismu u upotrebi u BiH.

U planu i u prezentaciji se mogu koristiti: – informacije o Koledžu, studiju i studijskim programima Koledža sa sajta i iz informativnih materijala: studijski programi Komunikologija, Engleski jezik i Dizajn; obrazovna filozofija; misija; informacije o našim diplomcima; najčešća pitanja; osnovni podaci o Koledžu, i dr. – fotografije i filmovi sa sajta Koledža i vlastite fotografije i filmovi. Autori sami određuju redoslijed informacija, način i mjesto vođenja razgovora i prezentacije, te, ako koriste vizuelnu prezentaciju – program koji koriste (prezi, power- point i sl), broj i raspored fotografija/ilustracija/slajdova, boje i vrstu fonta i dr. U razgovoru može učestvovati jedan ili više vaših prijatelja, a prezentaciju trebate održati pred najmanje 20 srednjoškolaca. Razgovor i prezentaciju možete snimiti kamerom ili mobilnim telefonom, tako da se vidi autor, prijatelji, osobe koje vode prezentaciju i srednjoškolci.

Učesnici šalju el. poštom na adresu: [email protected]
1. podatke o učesniku/učesnicima: ime i prezime, adresa, telefon, el. adresa, naziv i
mjesto škole i razred koji pohađate / visokoškolska ustanova, godina i smjer koji
pohađate; naznačite ko je nosilac kampanje (ako ima više učesnika)
2. pismeni plan kampanje (word ili pdf)
3. za prezentaciju:
a) podatke o prezentaciji (gdje i kad je snimljena, naziv i mjesto srednje škole i razred u
koji učenici idu)
b) video-snimak održane prezentacije pred učenicima (link za preuzimanje MP4 na
dropboxu ili sličnom sajtu)
4. za razgovor:
a) podatke o razgovoru (gdje i kad je snimljen, imena i prezimena prijatelja) i
b) video-snimak razgovora (link za preuzimanje MP4 na dropboxu ili sličnom sajtu)
Video-snimke razgovora i prezentacije u formatu MP4 treba postaviti na neki
sajt poput http://dropbox.com, http://sendspace.com i poslati link u prijavi el. poštom.

Nagrade:

1. nagrada: tablet ipad air
2. nagrada: 300 KM
3. nagrada: 100 KM

Ako je u kampanji učestvovalo više osoba, glavna nagrada se dodjeljuje nosiocu
kampanje, a saradnici dobijaju majice i knjige.
Rok za završetak kampanje i slanje prijave: 8. 5. 2017.
Zvanični rezultati biće objavljeni do 1. 7. 2017. godine na sajtu Koledža.

Želimo vam puno sreće!
Sve informacije koje se koriste u kampanji moraju biti tačne, a sve ideje originalne, tj. ne
smiju se koristiti tuđa autorska djela (zaštićena imena/nazivi, slogani koji su već (bili) u
upotrebi i sl), u skladu sa zakonom o autorskim pravima. Radovi koji se šalju na
takmičenje se ne vraćaju, a nagrađeni radovi postaju vlasništvo Koledža. Ostala autorska
prava na radove zadržavaju autori. Nagrade nisu prenosive na druga lica. Ako niti jedan
rad ne bude zadovoljavao navedene uslove, nagrada neće biti dodijeljena. Nepotpune
prijave neće biti razmatrane, a učesnici koji krše propozicije biće diskvalifikovani. Koledž
ima pravo da u svojim i drugim izdanjima i medijima bez nadoknade objavi i/ili koristi
pristigle radove. Prijavom na takmičenje učesnici prihvataju sve navedene uslove.

(Visited 202 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Admin