Općina Donji Vakuf: Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za 2018/19. godinu

18 feb
Rok prijave 26.02.2019

Opština Donji Vakuf objavila je konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2018/19. godinu redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Donji Vakuf.

U aktuelnoj akademskoj godini Općina Donji Vakuf dodijelit će ukupno 80 studentskih stipendija i to studentima prve godine 15 stipendija, druge 15 stipendija, treće 15 stipendija, četvrte (dodiplomski, I godina – lI ciklus diplomski ili integrisani dodiplomski i diplomski studij) 16 stipendija, pete (I ili li godina – lI ciklus diplomski i integrisani dodiplomski i diplomski studij) 17 stipendija i šeste ( samo za integrisani dodiplomski i diplomski studij) 2 stipendije, a stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci u jednakim mjesečnim iznosima od po 100,00 KM.

Pravo na dodjelu općinskih stipendija imaju redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Donji Vakuf, uz uslove da su u akademskoj 2018/19. godini prvi put upisali određenu godinu dodiplomskog, diplomskog ili integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija u statusu redovnog ili redovnog samofinansirajućeg student a na istom fakultetu, da nemaju navršenih 26. godina života na dan objave konkursa, da ne primaju kredit, stipendiju ili drugu vrstu subvencije od drugog davaoca, da nemaju status studenta apsolventa i da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini.

Iz Općine napominju da studenti prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa mogu predati lično na pisarnicu Općine Donji Vakuf ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Donji Vakuf, sa naznakom – Komisiji za provođenje konkursa za dodjelu stipendija ulica 14. septembar bb. Donji Vakuf, a za sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u zgradi Općine Donji Vakuf – Služba za društvene djelatnosti,opću upravu i civilnu zaštitu (soba 13/II sprat).

Konkurs ostaje otvoren do 26. februara, a za više detalja pogledati Konkurs Općine Donji Vakuf za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2018/19. godinu.

 

(Visited 125 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments