Okrugli stol “Perspektive i kriza obrazovanja”

19 mar

U okviru novog ciklusa projekta Mladi_e naučnici_e u dijalogu (Junge Wissenschaftler im Dialog), nastavlja se saradnja mladih ljudi angažovanih na različitim bh. univerzitetima s ciljem njihovog umrežavanja, povezivanja, njihove veće vidljivosti i stvaranja alternativnih diskurzivnih prostora na kojima se adresiraju različite teme od društvenog značaja a na principima interdisciplinarnosti, razmjene ideje, kritičke refleksije pa i semiotičkog prevladavanja postojećih institucionalnih akademskih ograničenja. Na susretu koji će biti organizovan u Sarajevu, 31. marta 2016. na Fakultetu političkih nauka, akcenat će biti stavljen na perspektive i krize sa kojima se suočava obrazovni sistem kako u BiH, tako i na globalnom nivou.

I ovog puta, kao na prethodnim konferencijama, učesnici_e će biti bili mladi_e naučnici_e sa različitih bh. univerziteta (Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Mostara, Tuzle, Banja Luke) što predstavlja nastavak njihovog povezivanja, umrežavanja i samoaktuelizacije u naučnom i uopšte javnom diskursu. Do sada su se adresirale različiti aspekti ali i kritike demokratije i mogućnosti za njihovo prevazilaženje, pitanja uključivanja i isključivanja određenih društvenih grupa iz procesa donošenja odluka (Konferencija Ostali), uloga medija u očuvanju demokratskih procedura i promociji njenih vrijednosti, i mogućnosti religije da demokratsku formu obogati demokratskom supstancom i doprinese prevazilaženju krize proceduralne demokratije koja vodi u apatiju i alijenaciju.

Organizatori konferencije su Centar za političke studije, uz saradnju sa Studentskim organizacijama iz različitih bh. univerziteta radi njihovog osnaživanja, uvezivanja i boljeg uključivanja u akademski prostor, a uz donatorsku podršku Konrad Adenauer Stiftung, ured u Sarajevu.

FB EVENT

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin