Okrugli sto | NVO sektor u BiH – Kritički pogled iznutra

30 mar

Centar za promociju civilnog društva organizuje Okrugli sto „NVO sektor u BiH – Kritički pogled iznutra“ koji će se održati u ponedjeljak, 1. aprila, 2019.godine na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu, sala 28/II, sa početkom u 12 časova.

Okrugli sto ima za cilj da podstakne kritički javni dijalog o mjestu i ulozi NVO sektora danas u BiH.

NVO sektor u Bosni i Hercegovini suočava se sa nizom izazova kao što su fragmentiranost, nesigurni izvori finansiranja, slaba umreženost i podrška ciljnih skupina, te nizak nivo javnog povjerenja i nedostatak efektivnih partnerstava i saradnje, kako unutar sektora tako i nedovoljne interakcije sa okruženjem.

Suočeni sa svim ovim izazovima aktivisti NVO sektora sve češće iniciraju otvoreni dijalog sa ciljem da se nađu odgovori na dileme u kojoj mjeri udruženja danas zaista ostvaruju svoju osnovnu društvenu misiju pokretača promjena ka demokratskom, inkluzivnom i prosperitetnom društvu, da li su NVO postale sami sebi svrha, da li se aktivnostima ostvaruje realan uticaj i poboljšanje stanja u zajednici i društvu, u kojoj mjeri se proklamovana misija našla u drugom planu u odnosu na vlastito samoodržanje kao prioritet.

Učesnici okruglog stola će pokušati da odgovore na ova i druga pitanja u cilju kreiranja kritičkog osvrta na današnje mjesto i ulogu NVO sektora u BiH društvu.

Okrugi sto se održava u okviru aktivnosti OCD Partnerstvo za razvijanje efektivnosti (CPDE) i CIVICUS-a, koji sa Građanskim inicijativama iz Beograda i Balkanskom mrežom za razvoj civilnog društva iz Skoplja organizuju ovogodišnji Svjetski samit civilnog društva i CIVICUS Globalnu sedmicu civilnog društva u Beogradu, od 8 – 12.4.2019.godine. Tom prilikom će biti prezentirani i zaključci sa okruglog stola „NVO sektor u BiH – Kritički pogled iznutra“.

(Visited 89 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Meris Bećović