Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS objavljuje javni poziv za dostavljanje naučnih radova i stručnih članaka

5 aug
Rok prijave 03.09.2018

 

JAVNI POZIV za dostavljanje naučnih radova i stručnih članaka na osnovu kojeg će biti odabrani učesnici i učesnici – predavači Godišnje konferencije strateškog planiranja za školske programe građanskog obrazovanja koju, u partnerstvu sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u BIH, najavljujemo za vikend 12.-14. oktobra 2018. u Neumu. Tema konferencije je petogodišnja vizija razvoja i unaprijeđenja školskih programa građanskog obrazovanja.

Pravo učešća imaju
a) profesori obaveznog predmeta građanskog obrazovanja u završnim razrednima srednje škole
b) nastavnici predmetne nastave građanskog obrazovanja u višim razredima osnovne škole
c) odgajatelji i nastavnici razredne nastave koji poučavaju bazične koncepte programa „Osnovni demokratije/demokracije“

Prijave su ograničene na nastavnike državljane BIH i strance sa prebivalištem na teritoriju BIH, uključene u realizaciju nastave građanskog obrazovanja u školama koje djeluju na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Prednost pri izboru imaju nastavnici sa zvanjem mentora i trenera u CIVITAS Mreži edukatora građanskog obrazovanja.

Vrsta rada
za učesnike – predavače
a) naučni rad, koji uključuje nova saznanja i predstavljanje rezultata autorskog istraživanja
b) pregledni naučni rad, koji treba da sadrži izvoran, sažet i kritički prikaz jednog područja u kojem autor i sam učestvuje, te daje svoj doprinos s obzirom na već objavljene radove

za učesnike
b) stručni članak koji sadrži korisne priloge iz struke i za struku, a ne mora predstavljati izvorno istraživanje

Teme za dostavljanje radova:

  • Područja i metode za unaprijeđenje sadržaja i metodike nastave obaveznog predmeta građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama koji će doprinijeti osnaživanju građanskog aktivizma u društvu i dovesti do konkretnih demokratskih promjena
  • Metode i sredstva poticanja nastavnika na umrežavanje, stručno usavršavanje i javno djelovanje na polju zaštite statusa nastavnog predmeta i kvalitete nastavnog procesa građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama
  • Metode, izazovi i prilike za provjeru kvaliteta rada nastavnika i učeničkih postignuća u interdisciplinarnom programu „Osnovni demokratije/demokracije“
  • Izazovi i prilike za kvalitetnu provedbu praktične nastave građanskog obrazovanja u učionici i transparetnu organizaciju takmičarskog programa „Projekt građanin/Ja građanin“

Forma za dostavljanje radova
Radovi trebaju biti napisani u Microsoft Wordu i odgovarati karakteru konferencije (strateško planiranje – petogodišnja vizija za razvoj školskih programa građanskog obrazovanja).

Radove i sažetke pripremiti na (abecednim redom) bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku u Arial fontu, veličine 11 pts. Na istoj stranici sa sažetkom navesti puna imena autora, zvanje/a i kratku naraciju o biografiji – formalnom obrazovanju, stručnim i naučnim postignućima autora.

Radove dostaviti u elektronskoj formi, mailom na adresu [email protected].

U mailu obavezno naznačiti za koju od navedenih tema dostavljate rad.

Rok za slanje radova: ponedjeljak, 03.09.2018. do 17:00 sati

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments