Neko je rekao feminizam: Poziv na predavanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju

11 nov

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini u 2016. godini organizuju 6 predavanja, čije će teme biti vezane za arhiv AFŽ-a BiH, ideologiju i jezik, izazove feminizma danas, za digitalni feminizam, odnos desnice i feminizma, reproduktivna prava žena.

feminizamDatum održavanja: 30. novembar 2016. godine (srijeda) u 12h

Tema: Seksualno i reproduktivno zdravlje

Predavačica: Meliha Lekić

Mjesto: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Sime Milutinovića Sarajlije 7

Pozivamo vas na posljednje predavanje u okviru četvrtog ciklusa Neko je rekao feminizam?, čija će tema biti vezana za političku, sociološku i medicinsku dimenziju seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena. Biće riječi o tome zašto je seksualno zdravlje žena važno biopolitičko pitanje i šta se zapravo kontrolira pravnim normativima i praksama.

O predavačici:

Meliha Lekić je redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kao voditeljica ili članica tima učestvovala je u realizaciji 21 međunarodnog i domaćeg naučno-istraživačkog projekta. Objavila je 108 naučnih i stručnih publikacija te četiri udžbenika. Na XIV Zimskim olimpijskim igrama „SARAJEVO ‘84” rukovodila je Laboratorijom za kontrolu dopinga. Od 2004. godine saradnica je Instituta za akreditaciju BiH kao tehnička ocjeniteljica u području akreditiranja laboratorija za ispitivanje ispravnosti hrane životinjskog porijekla i voda. Od 2007. do 2012. godine bila je voditeljica Odbora za osiguranje kvaliteta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 2012. godine odlazi u penziju. U okviru Foruma žena SDP BiH radi na izradi javnih politika u oblasti unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, posebno žena u BiH.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments