Nagrada za najbolju poslovnu ideju u FBiH

8 feb
Rok prijave 27.03.2017

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir najbolje poslovne ideje u Federaciji BiH za sljdeće sektore: IT (informatičke tehnologije), metal i elektroindustrija, poljoprivreda i prehrambena industrija, drvoprerađivački sektor, turizam i ekologija, te marketing i dizajn.

Iz svakog od navedenih sektora bit će odabrana po jedna ideja i nagrađena s novčanom nagradom od 1.000 KM.

Nagrađene ideje bit će predstavljene na značajnim gospodarskim događajima u FBIH u tijeku 2017. godine.

Kriteriji za izbor:
Originalnost i inovativnost ideje, namjena ulaganja sredstava, izvori financiranja; orjentiranost izvozu; povećanje zaposlenosti; društveni značaj za lokalnu zajednicu, ekonomska održivost,

Pravo na prijavi imaju:
Subjekti malog gospodarstva i obrtnici, inovatori, studenti i druge fizičke osobe. Prijaviti se mogu samo rezidenti Federacije BiH.
II. SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU
Prijava treba biti potpuna i uz nju treba biti dostavljena samo tražena dokumentacija.

Prijava sadrži:
a) Zahtjev za uključivanje u projekt
b) Poslovni plan
Zahtjev za uključivanje u projekt i Sadržaj/obrazac poslovnog plana za prijavu na ovaj javni natječaj pripremila je Komora i može se preuzeti na web stranici www.kfbih.com
Prilozi podrazumijevaju listu tražene dokumentacije koja se nalazi na Zahtjevu za uključivanje u projekt.
III. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA
Kriteriji za ocjenu prijave utvrđeni su za projekt u poglavlju I pod nazivom Kriteriji za izbor projekta.

Izbor korisnika grant sredstava vrši Komisija za odabir korisnika sredstava. Komisiju za odabir korisnika sredstava imenuje predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH.

Zadatak Komisije je da na temelju propisanih kriterija ovog Javnog natječaja, izvrši rangiranje prispjelih prijava.

Nakon obrade prispjelih prijava Komora će objaviti rezultate natječaja na web stranici Komore, a podnosioci prijava se neće pojedinačno obavještavati.
IV. NAČIN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE
Potrebna dokumentacija se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Komore www.kfbih.com.
V. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja II., šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Prijava se dostavlja u elektroničkom obliku u pdf formi na e-mail: [email protected], te obvezno isprintana putem pošte na sljedeće adrese: Privredna/Gospodarska komora FBIH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo ili Privredna/Gospodarska komora FBIH, Kneza Domagoja 12, Mostar.

Na koverti napisati: Prijava na na javni natječaj – najbolja poslovna ideja, a na poleđini obvezno navesti:
– naziv–ime podnositelja prijave;
– adresu i e-mail adresu

Rok za dostavu prijava je 60 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u dnevnim novinama i na web stranici Komore, odnosno do 27.03. 2017. godine.

Neblagovremene, nepotpune i prijave koje nemaju sve sadržajne elemente (neuredne) bit će odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.

U postupku ovog javnog natječaja Komora ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments