Mladi grade mir na Zapadnom Balkanu: Poziv za dostavljanje kocepta projekta

3 dec
Rok prijave 28.02.2019

Fond za humanitarno pravo (FHP), uz podršku organizacije Branitelji ljudskih prava (Civil Rights Defenders), sprovodi projekat „Mladi grade mir na Zapadnom Balkanu“, koji ima za cilj da omogući aktivno i kreativno angažovanje mladih u procesima suočavanja sa prošlošću.

Uprkos obilju sudski utvrđenih činjenica o ratnim zločinima počinjenim tokom rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, 20 godina kasnije trajni mir još uvijek izmiče. Onemogućavaju ga rasprostranjena nekažnjivost, ignorisanje žrtava, javno veličanje odgovornih za kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, kao i postojanje etnički pristrasnih i međusobno suprotstavljenih narativa o događajima, žrtvama i odgovornim akterima. Nedostatak konstruktivnih i inkluzivnih dijaloga o naslijeđu ovih ratova dodatno otežava prihvatanje odgovornosti za zločine i suočavanje sa njihovim posljedicama.

Različita sjećanja na ratove iz 1990-ih prenose se i na mlade generacije. Formalni obrazovni programi u Srbiji ne nude prikaz nedavne prošlosti koji je zasnovan na sudski utvrđenim činjenicama, već šture, selektivne i etnički pristrasne informacije o ratnim događajima. Znanje mladih o prošlošti je stoga veoma ograničeno, što nepovoljno utiče i na njihov angažman u širenju istine i zahtijevanju pravde za počinjene zločine. Aktivnosti koje osmišljavaju, organizuju i sprovode mladi naročito nedostaju na nivou lokalnih zajednica, koje treba da predstavljaju žarište društvenih inicijativa i dijaloga. Ovakva situacija predstavlja ozbiljnu prijetnju prospektima pomirenja u regionu.

FHP i CRD prepoznaju mlade kao ključne aktere u izgradnji trajnog mira na Zapadnom Balkanu. Neopterećenost direktnim iskustvom rata, kao i otvorenost za saradnju i potragu za inovativnim rješenjima, čine ih nezaobilaznim učesnicima u procesu suočavanja sa prošlošću. Ovaj poziv ima za cilj da, kroz finansijsku i stručnu podršku, omogući mladima da u zagovaranju pravde i odgovornosti za nedjela iz prošlosti preuzmu aktivniju i predvodničku ulogu.

Koraci:

 1. Osmislite i skicirajte aktivnost/i koja/e će biti realizovana/e na nivou jedne ili više lokalnih zajednica (lokalne samouprave) u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili na Kosovu;
 2. Koncept projekta, ne duži od dvije strane, dostavite na adresu [email protected];
 3. Informaciju o podršci dobićete najkasnije 10 dana od datuma podnošenja koncepta;
 4. Od dana prijema informacije počnite sa pripremama za implementaciju aktivnosti;
 5. Aktivnost/i realizujte najkasnije do 28. februara 2019. godine;
 6. Izvestite o realizovanim aktivnostima.

Predložene aktivnosti treba da budu usmjerene na informisanje, obrazovanje, uključivanje javnosti i podsticanje dijaloga o važnosti i načinima prihvatanja odgovornosti za zločine počinjene tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji i prevazilaženje njihovog teškog naslijeđa.

Oblasti angažovanja mogu da uključuju (spisak nije iscrpan i može da obuhvati i srodne oblasti):

 • zagovaranje uspostavljanja krivične pravde za počinjene zločine
 • povećanje vidljivosti žrtava
 • promocija inicijativa koje su usmjerene na utvrđivanje činjenica o prošlosti
 • širenje sudski utvrđenih činjenica o ratovima iz 1990-ih
 • pozivanje na odgovornost umiješanih u kršenja ljudskih prava
 • motivisanje mladih da se uključe u suočavanje sa prošlošću
 • podsticanje debate na lokalnom nivou o načinima rješavanja otvorenih pitanja
 • iniciranje izmjene ili usvajanja politika iz oblasti suočavanja sa prošlošću.

Za realizaciju odobrenih aktivnosti biće odobreno do 500 eura po aktivnosti. Odobreni iznos odnosi se na sve troškove sprovođenja, uključujući i honorar za autora/ku. Ne postoji rok za dostavljanje koncepta aktivnosti, već će podrška biti opredijeljena tokom perioda 1. novembar 2018 – 1. februar 2019. godine.

Kriterijumi za izbor projekta koji će biti podržan uključuju sljedeće:

 • Aktivnosti treba da budu osmišljene, organizovane i realizovane od strane mladih, uzrasta od 16 do 35 godina (aktivisti, studenti, novinari, stručnjaci raznih profila, itd) i omladinskih organizacija;
 • Nosilac projekta treba da bude pojedinac ili organizacija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore ili sa Kosova;
 • Projekti treba da budu usmjereni i realizovani na nivou lokalne zajednice (lokalna samouprava ili više njih) u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori ili na Kosovu;
 • Projekti treba da budu nepristrasni, inkluzivni i participativni. Aktivnosti koje podstiču govor mržnje prema bilo kojim grupama, etničku ili religijsku pristrasnost, širenje stereotipa i predrasuda, kao i nekritičko usvajanje znanja, neće biti podržani.

Prednost će imati projekti koji unose inovativnost u suočavanje sa prošlošću i koji su usmjereni na mlade. FHP i CRD podstiču regionalnu saradnju mladih u osmišljavanju i realizaciji aktivnosti.

Aktivnosti se moraju implementirati najkasnije do 28. februara 2019. godine.

Pitanja u vezi sa konkursom i implementacijom aktivnosti mogu se uputiti e-mailom na [email protected]. FHP će pristigla pitanja i odgovore objaviti na svojoj web stranici i redovno ih ažurirati.

(Visited 224 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments