Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona zapošljava – Stručni savjetnik za pravne poslove

23 nov
Rok prijave 08.12.2017

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

03. Stručni savjetnik za pravne poslove – jedna osoba.

03. Opis poslova:

 • provodi prvostepeni i drugostepeni postupak u skladu sa nadležnostima koje su propisane posebnim zakonima iz oblasti zdravstva,u skladu sa ovlaštenjem ministra,
 • zastupa Ministarstvo pred sudom ili drugim organima pred kojim se vodi spor pokrenut protiv Ministarstva,sačinjava odgovore na žalbe, tužbe i druge akte u postupcima koji se vode pred sudom i drugim organima,
 • provodi postupak vezan za ministarska, vladina i druga imenovanja,
 • učestvuje u radu komisije koju imenuje ministar, a čiji je zadatak utvrđivanje ispunjenosti uslova opreme i kadra u postupku izdavanja rješenja za obavljanje određene djelatnosti,
 • učestvuje u izradi propisa iz nadležnosti Ministarstva,ostvaruje saradnju sa drugim organima u vezi pitanja koja se odnose na oblast zdravstva,
 • vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje u cilju redovnog i nesmetanog funkcionisanja Ministarstva, odredi pomoćnik, sekretar i ministar, za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta odgovora, pomoćniku i ministru.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 03:

 • VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke,
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, nakon sticanja visokog obrazovanja,
 • posjedovanje osnovnog znanja za rad na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:

 1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona”

Više informacija

(Visited 199 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments