Ministarstvo za boračka pitanja ZDK raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima

21 nov
Rok prijave 27.11.2016

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica  («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisuje konkurs
za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica
za studijsku 2016./2017. godinu.

Slikovni rezultat za zeničko dobojski kanton

Pravo učešća na konkursu imaju:

a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
b) ratni vojni invalidi;
c) demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu;
d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;
e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
f) djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
g) djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
h) djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

Pravo učešća  na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju:

a) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo
na porodičnu invalidninu – do navršene 35. godine života;
b) djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja
kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih
vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu – do
navršene 30.godine života;
c) djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga
proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom
domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije
smrti – do navršene 30.godine života.

Kriteriji za izbor kandidata 

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po slijedećim kriterijima:
a) ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
b) socijalno-ekonomska situacija;
c) ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.
Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze:

a) ovjerenu fotokopiju lične karte;
b) dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
c) uvjerenje o prebivalištu d) potvrdu o redovnom studiju;
e) dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
f) ovjerenu kućnu listu;
g) uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice );
h) izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

Prijave se mogu izvršiti do 27.11.2016.

Više informacija možete pronaći na: www.zdk.ba

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments