Ministarstvo odbrane BiH: Javni konkurs za školovanje kadeta na Kraljevskoj zrakoplovnoj vojnoj akademiji u Velikoj Britaniji

30 maj
Rok prijave 03.06.2016

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisuje javni konkurs za školovanje kadeta na Kraljevskoj zrakoplovnoj vojnoj akademiji Cranwell-u Velikoj Britaniji, za školsku 2016/2017. godinu.

Opći uslovi:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je zdravstveno sposoban za službu u O ružanim snagam a BiH,
c) da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci…

Posebni uslovi:
a) završen fakultet tehničkog smjera – saobraćajni, elektrotehnički ili mašinski fakultet,
(kandidati/kinje sa boljim uspjehom na fakultetu će im ati prednost ukoliko više
kandidata/kinja bude im alo jednak ukupan broj bodova),
b) da nije stariji/a od 25 godina na dan 01.07.2016. godine,
c) znanje engleskog jezik a (na provjeri poznavanja engleskog jezika da postigne
minimalno 85 bodova na testu ALCPT),
d) poznavanje rada na računaru (W ord, Excel, Power Point, Internet)

Po završetku školovanja, kadeti će biti primljeni u profesionalnu službu u početnom činu
oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine – potporučnik, odgovarajućeg roda – službe.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin