MEXT stipendije vlade Japana za 2019. godinu

3 jun
Rok prijave 20.06.2018

Ambasada Japana objavila je konkurs za MEXT stipendije za 2019. godinu. Vlada Japana nudi četiri različita programa stipendiranja za studente iz BiH koji žele studirati na japanskim univerzitetima u sklopu programa stipendiranja.

1. Postidplomski istraživački studij (MA/PhD): 

Za sve studente koji žele studirati na japanskim univerzitetima u pravcu sticanja MA ili PhD diplome;
Rođeni 2. aprila/travnja 1984. godine ili kasnije;
Trajanje stipendije: 1.5 – 2 godine (uključuje 6 mjeseci učenja japanskog jezika).

Upute za apliciranje 
Aplikacioni formular 
Dodatak aplikaciji (Formular o preferenciji povodom odabira univerziteta za studij) 
Dodatak aplikaciji (Pismo o uslovnom upisu studenta na univerzitet)
Oblast studiranja i plan istraživanja
Obrazac za preporuku
Obrazac za ljekarsko uvjerenje (za kandidate koji prođu sve faze selekcije)

2. Učenici/studenti – dodiplomci: 

Društvene i humanističke nauke, Prirodne nauke;
Rođeni između 2. aprila/travnja 1997. godine i 1. aprila/travnja 2002. godine;
Aplikant mora imati završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2019. godine;
Trajanje stipendije: oko 5 godina (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika).

Upute za apliciranje 
Aplikacioni formular 
Dodatak aplikaciji (Formular o preferenciji povodom odabira univerziteta za studij)
Obrazac za preporuku 
Obrazac za ljekarsko uvjerenje (za kandidate koji prođu sve faze selekcije)

3. Studenti tehnoloških fakulteta: 

Uža specijalnost – oblast tehničkih predmeta;
Rođeni između 2. aprila/travnja 1997. godine i 1. aprila/travnja 2002. godine;
Aplikant mora imati završeno redovno jedanaestogodišnje školovanje do marta 2019. godine;
Trajanje stipendije: oko 4 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika).

Upute za apliciranje
Aplikacioni formular 
Sadržaj usmjerenja i ključnih riječi
Obrazac za preporuku 
Obrazac za ljekarsko uvjerenje (za kandidate koji prođu sve faze selekcije)

4. Studenti fakulteta za stručno usavršavanje: 

Uža specijalnost – Tehnologija, Lična skrb i ishrana, Edukacija i socijalni rad, Poslovanje (Biznis), Moda i vođenje domaćinstva, Kultura i opća edukacija, te druga polja;
Rođeni između 2. aprila/travnja 1997. godine i 1. aprila/travnja 2002. godine;
Aplikant mora imati završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2019. Trajanje stipendije: 3 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika).

Upute za apliciranje 
Aplikacioni formular 
Sadržaj usmjerenja i srodnih predmeta za birane oblasti studiranja 
Obrazac za preporuku 
Obrazac za ljekarsko uvjerenje (za kandidate koji prođu sve faze selekcije)

Rok za predaju aplikacija: 20. juni/lipanj 2018. godine do 17:00 sati 

Aplikanti trebaju poslati sve potrebne dokumente poštom na adresu Ambasade Japana u BiH (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo).

Više informacija ovdje.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments