LYRA: Konkurs za izradu logotipa

5 feb
Rok prijave 08.02.2016

U 2016. godini Save the Children nastavlja sa implementacijom projekta koji finansira EU „Aktivni mladi romski lideri – Faza II“ (eng. Leaders – Young Roma in Action – LYRA). Specifični cilj projekta je da podrži neformalnu mrežu mladih, uključujući i mlade Rome, kako bi postali pozitivni uzori i lideri u zagovaranju za unapređenje statusa Roma u bosanskohercegovačkom društvu, uključujući ispunjavanje njihovih ljudskih prava, prevenciju i suzbijanje diskriminacije.

Preko 60 mladih čine širu bosanskohercegovačku LYRA grupu. Za dalju afirmaciju grupe potrebno je izraditi adekvatan i prepoznatljiv vizuelni identitet koji će odražavati svrhu, duh i ambiciju grupe, kao i raznovrsnost njenog članstva.

Na konkursu mogu učestvovati svi zainteresovani kreativni dizajneri/dizajnerke.

Kandidati moraju ispoštovati sljedeće uslove:

Obavezni elementi u logu: riječ: LYRA (u fokusu); naziv: Aktivni mladi romski lideri (diskretno)

–    Prijedlozi se moraju dostaviti u .jpg ili .png formatu, izabrano rješenje se mora dostaviti i u vektorskom formatu (.eps, ili .ai)
–    Prijedlozi vizuelnog identiteta moraju imati i kolor i crno-bijelu varijantu
–    Jedan dizajner/dizajnerka može dostaviti maksimalno tri prijedloga.
–    Dizajner/dizajnerka čije kreativno rješenje bude odabrano, bit će u obavezi da pripremi i aplicira logo na promotivne materijale (memorandum, majica, olovka, sveska i ceker) kao sastavni dio zadatka
–    Dizajner/dizajnerka koji dostave prijedloge garantuju da ne narušavaju autorska i srodna prava

Nagrada

O pobjedničkom radu odlučuju članovi komisije koja se sastoji od predstavnika Save the Children, partnerskih organizacija Otaharin iz Bijeljine i Altruist iz Mostara te članovi LYRA grupe, a autor/autorka će biti nagrađeni sa novčanom nagradom od 400,00 konvertibilnih maraka.

Rok za prijavu: 8. februar 2016. godine.

Email adresa za dostavljanje prijava: [email protected]

Dodatne informacije možete pronaći ovdje.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin