Konkursi za razmjenu studenata u okviru Erasmus+

7 jun

Trenutno je pet konkursa otvoreno za razmjenu studenata, odnosno jednosemestralnu mobilnost studenata sa Univerziteta u Sarajevu na evropske univerzitete, u okviru Erasmus+ programa mobilnosti, čiji je Univerzitet u Sarajevu dio već nekoliko godina, saopštio je Rektorat Univerziteta.

Konkretno, otvoreni su konkursi za razmjenu Univerziteta u Barceloni (Španija), Univerziteta „Alexandro Ioan Cuza“ Jaši (Rumunija), Univerziteta u Jyvaskyli (Finska), Univerziteta u Saarlandu (Njemačka), te Univerziteta „Middle East“ Ankara (Turska). Svi konkursi ističu tokom juna.

Univerzitet u Barceloni raspisao je konkurs za jednosemestralni studijski i istraživački boravak, a dostupne studijske oblasti su one društvenih nauka, konkretno ekonomije, biznisa, prava te međunarodnih odnosa.

Konkurs je otvoren za studente prvog i drugog ciklusa studija. Mjesečna stipendija iznosi 800 eura, a pokriveni su i putni troškovi do visine od 275 eura.

Rok za prijavu je 13. juni.

Konkurs rumunskog univerziteta otvoren je za studente sva tri ciklusa, osim za studente završnih godina. Zavisno od studija, predavanja se održavaju na engleskom ili francuskom jeziku, a spisak dostupnih oblasti studija mogu se pronaći na stranici Univerziteta.

Mjesečni iznos stipendije iznosi 750, a pokriveni su i putni troškovi do 275 eura.

Prijava sa pratećom dokumentacijom, čiji se spisak može pronaći na stranici, podnosi se isključivo online do 17. juna.

Lista studijskih programa Univerziteta Jyvaskyli nalazi se na stranici. Konkretno, konkurs finskog Univerziteta otvoren za studente sva tri ciklusa studija iz oblasti obrazovanje, društvenih  nauka i biznisa. Studenti trećeg ciklusa mogu se odlučiti i za oblast informatičke tehnologije.

Dokumentaciju sa prijavom potrebno je poslati do 13. juna. Iznos mjesečne stipendije u Finskoj iznosti 850 eura, a pokriveni su i troškovi puta do 360 eura.

Saarland Univerzitet bosanskohercegovačkim studentima nudi studij jezika i prava. Stipendija na mjesečnom nivou iznosi 800 eura, a pokriveni su troškovi putovanja ukoliko ne prelaze iznos od 275 eura.

Dostupna je po jedna stipendija za bachelor i PhD ciklus studija.

Turski Univerzitet „Bliski Istok“ je tehnički univerzitet, a za ramjenu nudi oblasti koje se mogu pronaći na stranici. Konkurs je otvoren za studente prvog i drugog ciklusa.

Stipendija iznosti 800 eura na mjesečnom nivou, odnosno 275 eura za troškove putovanja, a rok za prijavu je 15. juni.

Troškove viza, dozvola za boravak te osiguranja, za sve konkurse, studenti snose sami.

Prijave za sve navedene konkurse, osim za konkurs Univerziteta u Jašiju na koji se prijavljuje online, potrebno je, zajedno sa pratećom dokukentacijom, lično predati u prostorijama Rektorata UNSA ili poslati u PDF formi na interent adresu [email protected].

Također, spisak potrebne dokumentacije za sve, osim za konkurs Univerziteta „Alexandro Ioan Cuza“ Jaši, može se naći na internet stranici. Dokumenti moraju biti na engleksom jeziku.

Četiri od pet navedenih univerziteta, konkretno univerziteti iz Španije, Rumunije, Njemačke i Turske, raspisali su konkurse i za akademsko i administrativno osoblje, a rokovi za prijavu su isti kao i za studente.

Detaljnije informacije o datim konkursima mogu se pronaći na internet stranici.

Stipendije.ba

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin