Konkurs za učešće na Akademiji ravnopravnosti 2017

15 mar
Rok prijave 31.03.2017

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centarobjavljuju poziv za učešće na AKADEMIJI RAVNOPRAVNOSTI 2017.

Nakon uspješno realiziranih programa Akademije ravnopravnosti 2015. i 2016. godine, Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar sa ponosom objavljuju poziv za učešće na trećoj generaciji Akademije ravnopravnosti – platforme za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Ciljevi Akademije ravnopravnosti su:
– jačati kapacitete političkih liderki_lidera u oblasti ravnopravnosti spolova i politika ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, u svrhu unapređenja prava građanki_građana Bosne i Hercegovine;
– jačati saradnju između donositeljica_donositelja odluka sa predstavnicama_predstavnicima organizacija civilnog društva u BiH.

Akademija ravnopravnosti 2017 je namijenjena:
– Vijećnicima_vijećnicama opštinskih/gradskih  vijeća/odbora u Bosni i Hercegovini;
– Načelnicima_načelnicama opština u Bosni i Hercegovini;
– Gradonačelnicima gradova u Bosni i Hercegovini;

– Članicama_članovima političkih stranaka u BiH, koje_i su zainteresovane_i da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će unaprijediti ravnopravnost spolova te položaj deprivilegovanih grupa u svojoj lokalnoj zajednici i našem društvu.

Struktura Akademije ravnopravnosti:

Akademija ravnopravnosti se sastoji od tri trodnevna modula, koji se sastoje od predavanja, radionica, diskusija i sastanaka sa predstavnicama_predstavnicima organizacija civilnog društva. Predavačice_predavači dolaze iz političke prakse, međunarodnih organizacija, institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, akademske zajednice, medija i organizacija civilnog društva iz BiH i regije.

Prijavom na Akademiju ravnopravnosti se obavezujete da ćete prisustvovati na svim modulima. Ovo su termini i mjesta održavanja Akademije ravnopravnosti 2017:

Troškovi Akademije

Organizatori_ce snose troškove smještaja, ishrane, osvježenja te učešća na Akademiji. Učesnice i učesnici same_i snose putne troškove.

Kako se prijaviti na Akademiju ravnopravnosti?

Ukoliko pripadate jednoj od gore navedenih ciljnih grupa i želite da učestvujete na Akademiji ravnopravnosti, onda vas molimo da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 31. marta 2017. na sljedeće e-mail adrese (obje): [email protected] i [email protected].

Prijava (word ili PDF dokument) treba da sadrži a) kratku biografiju (do tri stranice), b) kratko motivaciono pismo (do dvije stranice), sa informacijom na koji način želite koristiti znanje i poznanstva koje ćete steći na Akademiji. Prijava mora sadržavati i c) lični kontakt telefon, d) e-mail adresu, e) informaciju ispred koje stranke i kojeg organa stranke se prijavljujete, i f) informaciju da li vršite neku funkciju u organu opštine/grada. U slučaju većeg broja prijava, organizatori_ce vrše izbor polaznica_ka uzimajući u obzir spolnu, stranačku i regionalnu zastupljenost. Polaznice_i koje_i su odabrane_i biće obaviještene_i do 05. aprila 2017. godine.

Akademiju ravnopravnosti organizuju:

Fondacija Friedrich Ebert (FES) osnovana je 1925. kao političko naslijeđe prvog demokratski biranog njemačkog predsjednika države, Friedricha Eberta. Fondacija se kroz svoje kancelarije u Sarajevu i Banjoj Luci zalaže za kooperativan dijalog između politički odgovornih i civilnog društva. Uz pomoć lokalnih, regionalnih i nacionalnih partnera Fondacija Friedrich Ebert organizuje različite obrazovne i informativne programe, a kroz svoje studije i publikacije obrađuje i analizira centralne društvene i ekonomsko-političke teme. Saznajte više na www.fes.ba.

Sarajevski otvoreni centar (SOC) zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBTI (lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih) osoba i žena. Sarajevski otvoreni centar je feministička, nezavisna, nestranačka, neprofitna organizacija koja teži osnažiti LGBTI osobe i žene kroz jačanje zajednice i građenje pokreta. SOC javno promoviše ljudska prava LGBTI osoba i žena, te na državnom, evropskom i međunarodnom nivou zagovara unaprijeđeno zakonodavstvo i bolje politike u Bosni i Hercegovini. Saznajte više na www.soc.ba.

Tekst konkursa u PDF-u možete pronaći na ovom linku.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin