Konkurs za učešće na Akademiji ravnopravnosti 2016

8 jan
Rok prijave 03.02.2016

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar objavljuju poziv za učešće na

AKADEMIJI RAVNOPRAVNOSTI 2016

Nakon uspješne realizacije Akademije ravnopravnosti u 2015. godini, Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar sa ponosom objavljuju poziv za učešće na drugoj generaciji Akademije ravnopravnosti – platforme za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Ciljevi Akademije ravnopravnosti su:

– jačati kapacitete političkih liderki_lidera u oblasti ravnopravnosti spolova i politika ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, u svrhu unapređenja prava građanki_građana Bosne i Hercegovine;
– jačati saradnju između donositeljica_donositelja odluka sa predstavnicama_predstavnicima organizacija civilnog društva u BiH.

Akademija ravnopravnosti je namijenjena:

– zastupnicama_zastupnicima, tj. poslanicama_poslanicima parlamenata na kantontalnom, entitetskom i državnom nivou;
– članicama_članovima centralnih i rukovodećih partijskih organa parlamentarnih političkih stranaka u BiH, i
– savjetnicama_savjetnicima lidera_liderki političkih stranaka i ministarki_ministara na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou,
koje_i su zainteresovane_i da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će unaprijediti ravnopravnost spolova, te položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu.

Struktura Akademije ravnopravnosti

Akademija ravnopravnosti se sastoji od četiri trodnevna modula. Tri modula su posvećena isključivo bh. učesnicama_učesnicima, dok će četvrti modul biti zajednički regionalni događaj, uz učešće političarki_političara iz susjednih država. Prva tri modula se sastoje od predavanja, radionica, diskusija i sastanaka sa predstavnicama_predstavnicima organizacija civilnog društva.
Predavačice_predavači dolaze iz političke prakse, međunarodnih organizacija, institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, akademske zajednice, medija i organizacija civilnog društva iz BiH i regije. Četvri i zadnji modul predstavlja studijsku posjetu Zagrebu, u okviru koje će se razmijeniti informacije i iskustva sa predstavnicama_predstavnicima Sabora, izvršne vlasti, nezavisnih tijela i organizacija civilnog društva.

Prijavom na Akademiju se obavezujete da ćete prisustvovati na svim modulima. Ovo su termini i mjesta održavanja Akademije ravnopravnosti:

Modul Tema modula Lokacija/Termini

Modul Tema modula Lokacija/Termini
1 Politike ravnopravnosti spolova Sarajevo 19-21. februar 2016.
2 Feminizam za sve Banja Luka 18-20. mart 2016.
3 Politika ženama Vitez 22-24. april 2016.
5 Studijska posjeta: Ravnopravnost spolova i Evropska unija Zagreb

maj ili juni 2016.

 

Troškovi Akademije

Organizatori_ice snose troškove smještaja, ishrane, osvježenja te učešća na Akademiji. Učesnice i učesnici sami_e snose putne troškove.

Kako se prijaviti na Akademiju?

Ukoliko pripadate jednoj od gore navedenih ciljnih grupa i želite da učestvujete na Akademiji, onda vas molimo da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 03. februara 2016. na obje email-adrese: [email protected] i [email protected].

Prijava (word ili PDF dokument) treba da sadrži a) kratku biografiju (do tri stranice), b) kratko motivaciono pismo (do dvije stranice), sa informacijom na koji način želite koristiti znanje i poznanstva koje ćete steći na Akademiji. Prijava mora sadržavati i c) lični kontakt telefon, d) e-mail adresu, e) informaciju ispred koje stranke i kojeg organa stranke se prijavljujete i f) informaciju da li vršite neku funkciju u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti kantona, entiteta ili države.
U slučaju većeg broja prijava, organizatori_ice vrše izbor polaznica_ka uzimajući u obzir spolnu, stranačku i regionalnu zastupljenost. Polaznice_ci koje_i su odabrane_i biće obaviještene_i do 08. februara 2016. godine.

Akademiju ravnopravnosti organizuju:

Fondacija Friedrich Ebert (FES) osnovana je 1925. kao političko nasljeđe prvog demokratski biranog njemačkog predsjednika države, Friedricha Eberta. Fondacija kroz svoje kancelarije u Sarajevu i Banjoj Luci, zalaže se za kooperativan dijalog između politički odgovornih i civilnog društva. Uz pomoć lokalnih, regionalnih i nacionalnih partnera Fondacija Friedrich Ebert organizuje različite obrazovne i informativne programe, a kroz svoje studije i publikacije obrađuje i analizira centralne društvene i ekonomsko-političke teme. Saznajte više nawww.fes.ba.

Sarajevski otvoreni centar (SOC) zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBTI (lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih) osoba i žena. Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, nestranačka, neprofitna organizacija koja teži osnažiti LGBTI osobe i žene kroz jačanje zajednice i građenje pokreta. SOC javno promoviše ljudska prava LGBT osoba i žena, te na državnom, evropskom i međunarodnom nivou zagovara unapređeno zakonodavstvo i bolje politike u Bosni i Hercegovini. Saznajte više na www.soc.ba.

PDF verziju konkursa možete preuzeti na ovom linku.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin