Konkurs za sufinansiranje boravka i putovanja istraživača

20 jun
Rok prijave 30.09.2018

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je Konkurs za sufinansiranje boravka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije za period 2019-2020. godina.

Period realizacije projekata je do dvije godine, od januara 2019. godine do decembra 2020. godine.

Prijava se može podnijeti za ukupan iznos od 10.000 eura po projektu (5.000 eura po projektu godišnje). Sredstva će se obračunavati na sljedeći način:
• Putni troškovi (ekonomska klasa) će biti isplaćeni istraživačima (bosanskohercegovačkim i austrijskim istraživačima) na bazi podnesenih računa.
• Troškovi smještaja za bosanskohercegovačke istraživače koji putuju u Austriju:
100 eura – po danu do 14 dana ili 1500 evra – po mjesecu za dugoročne posjete između 15 dana i maksimalno do tri mjeseca.
• Troškove smještaja za austrijske istraživače koji putuju u Bosnu i Hercegovinu: Tamo gdje je moguće smještaj će obezbijediti bosanskohercegovačka strana i dnevnice u iznosu do 20 eura – po danu do 14 dana ili 300 evra – po mjesecu za dugoročne posjete.

Ukoliko bosanskohercegovačka strana nije u mogućnosti da obezbijedi smještaj sljedeći iznosi će biti finansirani: 60 eura- po danu do 14 dana ili 1000 eura po mjesecu za dugoročne posjete između 15 dana do maksimalno 3 mjeseca.
Potrošni materijal: 400 evra paušal po projektu u opravdanim slučajevima kao dio odobrenog maksimalnog proračuna.

Prijave
Prijave projekata na konkurs se podnose na obrascima koji se mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine www.mcp.gov.ba (link konkursi), odnosno na web stranicama entitetskih ministarstava nauke.

Istraživači iz Bosne i Hercegovine za učešće u zajedničkim projektima moraju da obezbijede i pisanu saglasnost austrijskog partnera na aplikacionom obrascu.

Partneri iz Bosne i Hercegovine prijave na konkurs predaju u entitetska ministarstva za nauku do 30. septembra 2018. godine na adresu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, dr Ante Starčevića bb, 88 0000 Mostar (za aplikante sa područja Federacije Bosne i Hercegovine) ili Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka (za aplikante sa područja Republike Srpske) s naznakom „Prijava za sufinansiranje boravka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije za 2019-2020“.
Više informacija dostupno je u tekstu konkursa u dokumentu u prilogu ili na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH: http://mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=9508&langTag=bs-BA

Tekst konkursa dostupan je ovdje.

(Visited 220 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments