Konkurs za stipendije u ljetnom semestru 2017/18. godine na Univerzitetu u Pećuju, Mađarska

4 okt
Rok prijave 01.11.2017

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine na Univerzitetu u Pećuju (Mađarska).

Studijske oblasti:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Pećuju dostupne su sljedeće studijske oblasti: languages, literature and linguistics, economics, management and administration, earth sciences, political sciences and civics.

Aplikanti:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog ciklusa i trećeg ciklusa (bachelor, master i PhD) te akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu.

Iznos stipendije:

  • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 750,00 EUR,
  • staff: dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR,
  • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Prijava:

Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na [email protected]. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u emailu naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.

Rok za prijavu:

Konkurs je objavljen 15.09.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 01.11.2017. godine do 15:00 sati.

Dokumentaciju, napomene i ostale informacije možete pronaći ovdje.

(Visited 6 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments